Национален център за електронен документооборот на морския транспорт

офис Варна
тел: 052 687 985
факс: 052 687 986
GSM: 0887 655 525
e-mail:

офис Бургас
тел: 056 876 899
факс: 056 842 029
GSM: 0885 907 703
e-mail: