Варна радио е създадена през 1947 година. За рожден ден на Варна радио ( LZW ) се счита 12 декември, дата, свързана с първите успешни радиовръзки на радиостанцията. В годината на създаването на станцията, Международната Телекомуникационна Конвенция от Атлантик Сити, 1947г. определя като международна честота за бедствие на радиотелефония 2182 kHz, а през 1950 г. тя влиза в сила. Само четири години по-късно Варна Радио се снабдява с радиотелефон на СВ и започва да обслужва 2182 kHz. Варна Радио е първата радиостанция от всички брегови радиостанции в района на Черно море, която разполага и започва да работи с радиотелефонна станция.

Така повече от 60 години Варна радио, LZW служи за врата между хората на брега и хората на българските и много чужди кораби.

повече подробности...