ДП"Пристанищна инфраструктура"
РКТ-Черно море
ВАРНА

Съгласно Разпореждане № В-З-159 / 17.10.2017 г. на Директора на ДМА – Варна е въведена „Инструкция за дежурните оператори на Системата за управление на трафика и дежурните диспечери на Пилотска станция за действие при изработване на оперативни решения, свързани с влиянието на метеорологичните фактори, за извършване на маневри в пристанище Варна“. Съгласно тази инструкция решенията за маневри се вземат за всеки конкретен случай в съответствие с нормите за безопасност, предвидени в разпореждане №678 на Директора на ДМА – Варна, а обявяването на пристанища и райони от пристанища за затворени ще става по заповед на Капитана на пристанището, по заповед на дежурната оперативна служба на ВМС или при скорости на вятъра трайно установени над 15 м/с. Всяко заинтерисовано лице може да се запознае с Разпореждане № В-З-159 / 17.10.2017 г. на интернет страницата на ИА „Морска администрация” на адрес: http://www.marad.bg/upload/docs/Vn_razp_159.pdf

Данни за актуалната метеорологична обстановка към момента и прогноза за времето по черноморското крайбрежие може да да получите на следния интернет адрес: vtmis.bg.ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ОТВОРЕНО ЗА МАНЕВРИРАНЕ

Подробна информация е налична в система за планиране на маневрите в пристанищата (http://mover.vtmis.bg/)БУРГАС

ВСИЧКИ ПРИСТАНИЩА ОТВОРЕНИ ЗА МАНЕВРИРАНЕ

Подробна информация е налична в система за планиране на маневрите в пристанищата (http://mover.vtmis.bg/)