ДП"Пристанищна инфраструктура"
РКТ-Черно море
ВАРНА

ВСИЧКИ РАЙОНИ НА ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ОТВОРЕНИ ЗА МАНЕВРИРАНЕ

Подробна информация е налична в система за планиране на маневрите в пристанищата (http://mover.vtmis.bg/)БУРГАС

ВСИЧКИ ПРИСТАНИЩА ОТВОРЕНИ ЗА МАНЕВРИРАНЕ

Подробна информация е налична в система за планиране на маневрите в пристанищата (http://mover.vtmis.bg/)