ДП"Пристанищна инфраструктура"
РКТ-Черно море

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
140530 UTC JUL 
VARNA RADIO   
WEATHER AND SEA BULLETIN FROM METEO 
NIMH VARNA 
 
PART ONE: WARNING NIL 
 
PART TWO: SYNOPSIS OF WEATHER CONDITIONS 
ON 14/07 AT 0300 UTC: OVER BALKAN 
PENINSULA AND BLACK SEA A VAST HIGH WITH 
CENTER 1021 HPA OVER SLOVAKIA SLOWLY 
BREAKING UP 
 
PART THREE: FORECAST FOR 12 HRS FOR AREA 
JULIETTE: WIND NORTH QUARTER 4-5 GUSTS 6 
GRADUALLY DECREASING TO 3-4 GUSTS 5 SEA 
3-4 VISIBILITY 5-10 MLS MOSTLY SUNNY 
 
---------- 
 
WEATHER AND SEA BULLETIN ON 14.07 AT 1230 UTC 
 
PART FOUR: STATION REPORTS ON 14.07 AT 1200 UTC 
SHABLA   WIND ENE  3 SEA 2 VIS  10 MLS CLOUDS  4 PRESS 1016 TEMP 23 
KALIAKRA WIND SE   2 SEA 1 VIS  10 MLS CLOUDS  3 PRESS 1016 TEMP 22 
VARNA    WIND ESE  2 SEA 2 VIS  25 MLS CLOUDS  4 PRESS 1017 TEMP 25 
EMINE    WIND E    3 SEA 2 VIS  10 MLS CLOUDS  3 PRESS 1015 TEMP 26 
BURGAS   WIND ENE  6 SEA 3 VIS  10 MLS CLOUDS  4 PRESS 1016 TEMP 23 
AHTOPOL  WIND NE   3 SEA 2 VIS  10 MLS CLOUDS  3 PRESS 1018 TEMP 24 
 
METEO NIMH VARNA 
 
 
 
БЮЛЕТИН ЗА ВРЕМЕТО И МОРЕТО НА 14.07 В 1230 СКВ 
 
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ФАКТИЧЕСКИ ДАННИ НА 14.07 В 1200 СКВ 
ШАБЛА    ВЯТЪР ENE  3 МОРЕ 2 ВИД  10 MLS ОБЛ  4 БАРО 1016 ТЕМП 23 
КАЛИАКРА ВЯТЪР SE   2 МОРЕ 1 ВИД  10 MLS ОБЛ  3 БАРО 1016 ТЕМП 22 
ВАРНА    ВЯТЪР ESE  2 МОРЕ 2 ВИД  25 MLS ОБЛ  4 БАРО 1017 ТЕМП 25 
ЕМИНЕ    ВЯТЪР E    3 МОРЕ 2 ВИД  10 MLS ОБЛ  3 БАРО 1015 ТЕМП 26 
БУРГАС   ВЯТЪР ENE  6 МОРЕ 3 ВИД  10 MLS ОБЛ  4 БАРО 1016 ТЕМП 23 
АХТОПОЛ  ВЯТЪР NE   3 МОРЕ 2 ВИД  10 MLS ОБЛ  3 БАРО 1018 ТЕМП 24 
 
МЕТЕО НИМХ ВАРНА 
 
================================================= 
 
WEATHER AND SEA BULLETIN ON 14/07 AT 0630 UTC 
   
PART ONE: WARNING NIL 
 
PART TWO: SYNOPSIS OF WEATHER CONDITIONS ON 14/07 AT 0300 UTC: OVER 
BALKAN PENINSULA AND BLACK SEA A VAST HIGH WITH CENTER 1021 HPA OVER 
SLOVAKIA SLOWLY BREAKING UP 
  
PART THREE: FORECAST FOR 24 HRS: AREAS 1 AND 2: WIND NORTHWEST FOR AREA 
2 NORTH QUARTER 5 GUSTS 6 GRADUALLY DECREASING AND TONIGHT 3-4 AREA 3: 
WIND NORTHEAST 4 GUSTS 5 FOR ALL AREAS: SEA 3-4 TONIGHT 2-3 VISIBILITY 
5-10 MLS MOSTLY SUNNY AND CLEAR FOR AREA 3 VARIABLE CLOUDS TEMP MAX  
21-26 MIN 15-20 SEA WATER 24-27 DGS C 
 
PART FOUR: STATION REPORTS ON 14/07 AT 0600 UTC 
SHABLA   WIND NNW  3 SEA 2 VIS  10 MLS CLOUDS  1 PRESS 1016 TEMP 20 
KALIAKRA WIND NNE  4 SEA 2 VIS  10 MLS CLOUDS  0 PRESS 1016 TEMP 19 
VARNA    WIND NNE  2 SEA 2 VIS  10 MLS CLOUDS  1 PRESS 1016 TEMP 21 
EMINE    WIND N    4 SEA 3 VIS  10 MLS CLOUDS  3 PRESS 1016 TEMP 20 
BURGAS   WIND N    3 SEA 3 VIS  10 MLS CLOUDS  1 PRESS 1017 TEMP 20 
AHTOPOL  WIND NNE  3 SEA 3 VIS  10 MLS CLOUDS  0 PRESS 1017 TEMP 22 
 
METEO NIMH VARNA 
AR 
 
БЮЛЕТИН ЗА ВРЕМЕТО И МОРЕТО НА 14/07 B 0630 СКВ 
 
ЧАСТ ПЪРВА: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЯМА  
 
ЧАСТ ВТОРА: СИНОПТИЧНА ОБСТАНОВКА НА 14/07 В 0300 СКВ: НАД БАЛКАНСКИ 
ПОЛУОСТРОВ И ЧЕРНО МОРЕ ОБШИРЕН АНТИЦИКЛОН С ЦЕНТЪР 1021 ХПА НАД 
СЛОВАКИЯ БАВНО СЕ РАЗПАДА   
  
ЧАСТ ТРЕТА: ПРОГНОЗА ЗА 24 ЧАСА: РАЙОНИ 1 И 2: ВЯТЪР СЕВЕРОЗАПАД ЗА 
РАЙОН 2 СЕВЕРНА ЧЕТВЪРТ 5 ПОРИВИ 6 ПОСТЕПЕННО ОТСЛАБВАНЕ И ДОВЕЧЕРА 3-4 
РАЙОН 3: ВЯТЪР СЕВЕРОИЗТОК 4 ПОРИВИ 5 ЗА ВСИЧКИ РАЙОНИ: МОРЕ 3-4 
ДОВЕЧЕРА 2-3 ВИДИМОСТ 5-10 МИЛИ ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО И ЯСНО ЗА РАЙОН 3 
ПРОМЕНЛИВА ОБЛАЧНОСТ ТЕМП МАКС 21-26 МИН 15-20 НА МОРСКАТА ВОДА 24-27 
ГР С 
 
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ФАКТИЧЕСКИ ДАННИ НА 14/07 B 0600 СКВ 
ШАБЛА    ВЯТЪР NNW  3 МОРЕ 2 ВИД  10 MLS ОБЛ  1 БАРО 1016 ТЕМП 20 
КАЛИАКРА ВЯТЪР NNE  4 МОРЕ 2 ВИД  10 MLS ОБЛ  0 БАРО 1016 ТЕМП 19 
ВАРНА    ВЯТЪР NNE  2 МОРЕ 2 ВИД  10 MLS ОБЛ  1 БАРО 1016 ТЕМП 21 
ЕМИНЕ    ВЯТЪР N    4 МОРЕ 3 ВИД  10 MLS ОБЛ  3 БАРО 1016 ТЕМП 20 
БУРГАС   ВЯТЪР N    3 МОРЕ 3 ВИД  10 MLS ОБЛ  1 БАРО 1017 ТЕМП 20 
АХТОПОЛ  ВЯТЪР NNE  3 МОРЕ 3 ВИД  10 MLS ОБЛ  0 БАРО 1017 ТЕМП 22 
 
МЕТЕО НИМХ ВАРНА 
АР 
 
---------- 
 
NAVWARN 278/20 
VARNA BAY. 'INTERNATIONAL REGATTA VARNA' - 2020 
WILL BE HELD AS FOLLOWS: 
1.FM 0830 TO 1500 UTC ON 17.07.20 
2.FM 0730 TO 1500 UTC ON 18.07.20 
3.FM 0730 TO 1500 UTC ON 19.07.20 
IN REGION: 
43 12,2 N 027 55,5 E 
43 12,0 N 027 55,7 E 
43 11,7 N 027 55,6 E 
43 11,8 N 027 55,3 E 
FORBIDDEN FOR NAVIGATION.PROVIDING SHIPS: 
S/Y MIMOZA 3, S/Y MIRELA AND MOTOR CUTTERS. 
CONNECTION ON VHF CH73. ALL SHIPS TO KEEP A SAFETY 
DISTANCE. 
 
NAVWARN 272/20 
BURGAS BAY. NAVY TRAINING, 
FM 0530 TO 1500 UTC ON 15.07. 
FM 1000 TO 1400 UTC ON 16.07.  
AND FM 0500 TO 1000 UTC ON 17.07.2020 
IN REGION: 
42 32 N 027 32,5 E 
42 32 N 027 37,0 E 
42 30 N 027 37,0 E 
42 30 N 027 32,5 E, FORBIDDEN FOR 
NAVIGATION,ANCHORAGE,DIVING AND ANY TYPE 
OF UNDERWATER ACTIVITY. 
 
NAVWARN 268/20 
NE FROM CAPE EMINE. NAVY TRAINING, 
FM 0500 TO 1030 UTC ON 17.07.2020 IN REGION: 
42 53,4 N 028 01 E 
42 53,4 N 028 10 E 
42 42,2 N 028 10 E 
42 42,2 N 028 01 E 
FORBIDDEN FOR NAVIGATION. 
 
NAVWARN 267/20 
BURGAS BAY. NAVY TRAINING, 
FM 0530 TO 0700 UTC AND 
FM 1130 TO 1700 UTC ON 17.07.2020. 
BURGAS PORT IS FORBIDDEN FOR 
MANEUVERING,NTRANCE AND EXIT,NAVIGATION, 
ANCHORAGE,SPORT,ENTERTAINMENT,TOURISM AND 
DIVING ACTIVITY. 
 
NAVWARN 266/20 
BURGAS BAY. NAVY TRAINING-DIVING ACTIVITY 
FM 0530 UTC ON 16.07. 
TO 1330 UTC ON 17.07.2020 IN REGION: 
42 28,1 N 027 37,4 E 
42 27,3 N 027 37,4 E 
42 27,3 N 027 35,9 E 
42 28,1 N 027 35,4 E FORBIDDEN FOR 
NAVIGATION,ANCHORAGE,DIVING AND ANY TYPE 
OF RESEARCH ACTIVITIES. 
 
NAVWARN 265/20 
SE FROM BURGAS BAY. NAVY TRAINING, 
FM 0600 UTC ON 15.07. 
TO 1600 UTC ON 16.07.2020 IN REGION: 
42 25 N 028 05,8 E 
42 25 N 028 07,5 E 
42 19 N 028 07,5 E 
42 19 N 028 05,8 E DANGEROUS FOR 
NAVIGATION,ANCHORAGE,DIVING ACTIVITY. 
ALL SHIPS TO KEEP A SAFETY DISTANCE OF 
5 CABLES FROM THE NAVY SHIPS. 
 
NAVWARNA 262/20 
NORTH PART OF NESEBAR BAY. NAVY TRAINING 
FM 1800 UTC ON 14.07. 
TO 0400 UTC ON 17.07.2020 IN REGION: 
42 41,5 N 027 50,0 Е 
42 41,5 N 027 51,8 Е 
42 40,8 N 027 51,8 Е 
42 40,8 N 027 50,0 Е 
PROHIBITED FOR NAVIGATION,ANCHORAGE AND DIVING ACTIVITIES. 
 
NAVWARN 261/20 
BAY OF SOZOPOL. NAVY TRAINING 
FM 1800 UTC ON 14.07. TO 0530 UTC ON 15.07., 
FM 1900 UTC ON 15.07. TO 0330 UTC ON 16.07. AND 
FM 1730 UTC ON 16.07. TO 0400 UTC ON 17.07.2020 
IN REGION: 
42 25,4 N 027 39,6 Е 
42 25,4 N 027 40,4 Е 
42 25,0 N 027 40,4 Е 
42 25,0 N 027 39,6 Е 
PROHIBITED FOR NAVIGATION,ANCHORAGE AND DIVING ACTIVITIES. 
 
NAVWARN 260/20 
EAST FROM BOURGAS BAY. NAVY TRAINING 
FM 1730 TO 2130 UTC ON 14.07., 
FM 1330 TO 1930 UTC ON 15 AND 16.07.2020 IN REGION: 
42 55 N 028 33 Е 
42 55 N 029 21 Е 
42 15 N 029 21 Е 
42 15 N 028 33 Е 
DANGEROUS FOR NAVIGATION. 
 
NAVWARN 259/20 
SOUTHEAST FROM BOURGAS BAY. NAVY TRAINING – ARTILLERY FIRING 
FM 1430 TO 1730 UTC ON 14.07., 
FM 0500 TO 0800 UTC ON 15.07. AND 
FM 0700 TO 0930 UTC ON 17.07.2020 IN REGION: 
42 25,5 N 027 44,4 Е 
42 25,5 N 027 46,9 Е 
42 17,0 N 028 06,0 Е 
42 10,0 N 028 13,3 Е  
42 10,0 N 027 57,7 Е 
PROHIBITED FOR NAVIGATION,ANCHORAGE AND DIVING ACTIVITIES. 
 
NAVWARN 258/20 
BURGAS BAY. NAVY TRAINING FM 0930 TO 1530 UTC 
ON 14.07.2020 IN REGION: 
42 28,2 N 027 34,5 E 
42 27,3 N 027 34,3 E  
42 27,3 N 027 33,8 E 
42 28,2 N 027 34,0 E 
PROHIBITED FOR NAVIGATION,ANCHORAGE,DIVING AND 
ANY TYPE OF RESEARCH ACTIVITIES. 
 
NAVWARN 250/20 
LAKE OF VARNA. REGION: 
43 12,333 N 027 52,016 E 
43 12,402 N 027 51,695 E 
43 12,393 N 027 51,567 E 
43 12,400 N 027 51,495 E 
43 12,324 N 027 51,385 E 
43 12,295 N 027 51,322 E 
43 12,112 N 027 52,241 E 
43 12,153 N 027 52,287 E 
43 12,330 N 027 52,185 E 
FM 22.06.2020 IS PROHIBITED FOR NAVIGATION, ENTRANCE 
OF SEACRAFTS, EXCEPT SUCH AS ENGAGED WITH DREDGING 
ACTIVITIES OF THE NAVIGATIONAL CANALS IN PORT VARNA. 
 
NAVWARN 227/20 
VARNA LAKE. NON-SELF-PROPELLED DREDGER 'ESCANA' 
IS POSITIONED AT A POINT WITH COORDINATES: 
43 12,083 N 027 52,933 E AND IS CONNECTED TO THE 
SHORE WITH A PIPE AND POWER CABLE AT A POINT WITH 
COORDINATES: 
43 11,917 N 027 52,883 E. 
IT IS PROHIBITED FOR VESSELS TO ENTER IN THE AREA 
WITH A RADIUS OF 250 METERS FROM THE DREDGER AND 
250 METERS EAST AND WEST OF THE PIPE  
FROM 09.06. TILL 31.08.2020. 
 
NAVWARN 191/20 
VARNA BAY. REGION: 
43 10,456 N 027 54,909 E 
43 10,566 N 027 54,961 E 
43 10,605 N 027 55,009 E 
43 10,478 N 027 55,204 E 
43 10,388 N 027 55,139 E AND COAST LINE 
PROHIBITED FOR NAVIGATION AND ENTRANCE 
OF SEACRAFTS FROM 20.05. TO 18.11.2020. 
 
NAVWARN 150/20 
BULGARIA. 
TO ALL SHIPS VISITING BULGARIAN PORTS 
THE FOLLOWING INFORMATION SHOULD BE 
UPDATED AND REPORTED VIA RADIO/VHF 
CHANNEL 11, 4 HOURS BEFORE THE ESTIMATED 
TIME OF ARRIVAL: 
A.TOTAL NUMBER OF PERSONS ON BOARD 
(BOTH CREW AND PASSENGERS) 
B.NUMBER OF PERSONS INFECTED WITH 
COVID-19 
C.NUMBER OF PERSONS SUSPECTED TO BE 
INFECTED WITH COVID-19 
D.NUMBER OF PLANNED CREW CHANGES. 
VTS AUTHORITY BLACK SEA DIRECTORATE 
 
NAVWARN 079/20 
BURGAS BAY. FISHING PORT "POMORIE". 
PORT-HAND LATERAL RED LIGHT BUOY IN PSN: 
42 33,04 N 027 38,77 E IS MISSING FROM ITS PLACE. 
 
NAVWARN 033/20 
BAY OF ATIYA. 
STARBOARD-HAND LATERAL GREEN LIGHT BUOY IN PSN: 
42 27,01 N 027 34,51 E IS MISSING FROM ITS PLACE. 
 
NAVWARN 029/20 
1. NORTHEAST FROM CAPE SVETI GEORGI: LIGHT,   
EASTERN, CARDINAL BUOY - REEF ALADZHA   
WITH COORDINATES: 43 16,52 N 028 04,29 E   
MISSING FROM ITS PLACE.   
2. REGION WITH CENTRE: 43 16,52 N 028 04,29 E AND R=2 CABLES  
IS DANGER FOR NAVIGATION.  
 
NAVWARN 019/20 
REGION:   
43 32,66 N 028 36,35 E   
43 32,66 N 028 36,99 E   
43 32,11 N 028 36,99 E   
43 32,11 N 028 36,23 E   
AND THE COAST LINE IS FORBIDDEN FOR   
NAVIGATION,FISHING AND ANCHORAGE TO 31.12.2020.   
   
NAVWARN 013/20 
EAST FROM KRANEVO: THE POLYGON 'IZKUSTVEN RIF-KRANEVO'   
IS BUILT IN THE REGION:   
43 19,85 N 028 05,63 E   
43 19,92 N 028 05,83 E   
43 19,44 N 028 06,17 E   
43 19,40 N 028 05,97 E   
MARKED WITH YELLOW SPECIAL BUOYS   
WITH CHARACTERISTICS Y FL 5S AND RA REFL.    
  
NAVWARN 009/20 
REGION WITH CENTER:   
42 31,03 N 027 38,67 E AND R= 2 CABLES   
IS DANGEROUS FOR NAVIGATION.   
   
NAVWARN 007/20 
VARNA BAY: OCEANOGRAPHIC MEASURING BUOY ODAS   
WITH COORDINATES: 43 11,108 N 027 59,889 E WAS   
REMOVED FROM ITS PLACE. INSTEAD A RED SIGNAL BUOY    
IS SET. ALL SAILORS TO KEEP A SAFE DISTANCE OF 1 CABLE.   
   
NAVWARN 005/20 
BURGAS BAY: OCEANOGRAPHIC MEASURING BUOY ODAS   
WITH COORDINATES: 42 30,447 N 027 36,089 E WAS   
REMOVED FROM ITS PLACE. INSTEAD A RED SIGNAL BUOY   
IS SET. ALL SAILORS TO KEEP A SAFE DISTANCE OF 1 CABLE.   
   
NAVWARN 001/20 
POMORIJSKA NAVIGATIONAL LIGHT N4991.2   
WITH COORDINATES: 42 33,07 N 027 38,34 E UNLIT.   
 
---------- 
 
НАВИМ 278/20 
ВАРНЕНСКИ ЗАЛИВ. „МЕЖДУНАРОДНА РЕГАТА ВАРНА” – 2020 
ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ КАКТО СЛЕДВА: 
1.ОТ 0830 ДО 1500 UTC НА 17.07.;  
2.ОТ 0730 ДО 1500 UTC НА 18.07.; 
3.ОТ 0730 ДО 1500 UTC НА 19.07 2020, 
В РАЙОН: 
43 12,2 N 027 55,5 E 
43 12,0 N 027 55,7 E 
43 11,7 N 027 55,6 E 
43 11,8 N 027 55,3 E 
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ. ОСИГУРЯВАЩИ СЪДОВЕ: 
В/Я МИМОЗА 3, В/Я МИРЕЛА И МОТОРНИ КАТЕРИ.  
ВРЪЗКА НА УКВ КАНАЛ 73.КОРАБИТЕ ДА СПАЗВАТ 
БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ. 
 
НАВИМ 272/20  
БУРГАСКИ ЗАЛИВ. УЧЕНИЕ НА ВМС 
ОТ 0530 UTC ДО 1500 UTC НА 15.07., 
ОТ 1000 UTC ДО 1400 UTC НА 16.07. И 
ОТ 0500 UTC ДО 1000 UTC НА 17.07.2020  
В РАЙОН: 
42 32 N 027 32,5 Е 
42 32 N 027 37,0 Е 
42 30 N 027 37,0 Е 
42 30 N 027 32,5 Е 
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ, ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА,  
ВОДОЛАЗНА И ВСЯКАКЪВ ВИД ПОДВОДНИ ДЕЙНОСТИ. 
 
НАВИМ 268/20 
СЕВЕРОИЗТОЧНО ОТ Н. ЕМИНЕ. УЧЕНИЕ НА ВМС 
ОТ 0500 ДО 1030 UTC НА 17.07.2020 В РАЙОН: 
42 53,4 N 028 01 Е 
42 53,4 N 028 10 Е 
42 42,2 N 028 10 Е 
42 42,2 N 028 01 Е 
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ. 
 
НАВИМ 267/20 
БУРГАСКИ ЗАЛИВ. УЧЕНИЕ НА ВМС 
ОТ 0530 ДО 0700 UTC И 
ОТ 1130 ДО 1700 UTC НА 17.07.2020. ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС  
Е ЗАБРАНЕНО ЗА МАНЕВРИРАНЕ, ВЛИЗАНЕ И ИЗЛИЗАНЕ,  
ПЛАВАНЕ, ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА, СПОРТ, РАЗВЛЕЧЕНИЕ,  
ТУРИЗЪМ И ВОДОЛАЗНА ДЕЙНОСТ. 
 
НАВИМ 266/20 
БУРГАСКИ ЗАЛИВ. УЧЕНИЕ НА ВМС - ВОДОЛАЗНА ДЕЙНОСТ 
ОТ 0530 UTC НА 16.07. 
ДО 1330 UTC НА 17.07.2020 В РАЙОН: 
42 28,1 N 027 37,4 Е 
42 27,3 N 027 37,4 Е 
42 27,3 N 027 35,9 Е 
42 28,1 N 027 35,4 Е 
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ, ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА, ВОДОЛАЗНА И 
ВСЯКАКЪВ ВИД ПРОУЧВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ. 
 
НАВИМ 265/20 
ЮГОИЗТОЧНО ОТ БУРГАСКИ ЗАЛИВ. УЧЕНИЕ НА ВМС 
ОТ 0600 UTC НА 15.07.  
ДО 1600 UTC НА 16.07. В РАЙОН: 
42 25 N 028 05,8 Е 
42 25 N 028 07,5 Е 
42 19 N 028 07,5 Е 
42 19 N 028 05,8 Е 
ОПАСЕН ЗА ПЛАВАНЕ, ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА И ВОДОЛАЗНА ДЕЙНОСТ. 
ВСИЧКИ КОРАБИ ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ ОТ 5 КАБЕЛТА 
ОТ ВОЕННИТЕ КОРАБИ. 
 
НАВИМ 262/20 
СЕВЕРЕН НЕСЕБЪРСКИ ЗАЛИВ. УЧЕНИЕ НА ВМС 
ОТ 1800 UTC НА 14.07. 
ДО 0400 UTC НА 17.07.2020 В РАЙОН: 
42 41,5 N 027 50,0 Е 
42 41,5 N 027 51,8 Е 
42 40,8 N 027 51,8 Е 
42 40,8 N 027 50,0 Е 
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ,ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА И ВОДОЛАЗНА ДЕЙНОСТ. 
 
НАВИМ 261/20 
СОЗОПОЛСКИ ЗАЛИВ. УЧЕНИЕ НА ВМС 
ОТ 1800 UTC НА 14.07. ДО 0530 UTC НА 15.07., 
ОТ 1900 UTC НА 15.07. ДО 0330 UTC НА 16.07. И 
ОТ 1730 UTC НА 16.07. ДО 0400 UTC НА 17.07.2020 В РАЙОН: 
42 25,4 N 027 39,6 Е 
42 25,4 N 027 40,4 Е 
42 25,0 N 027 40,4 Е 
42 25,0 N 027 39,6 Е 
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ,ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА И ВОДОЛАЗНА ДЕЙНОСТ. 
 
НАВИМ 260/20 
ИЗТОЧНО ОТ БУРГАСКИ ЗАЛИВ. УЧЕНИЕ НА ВМС 
ОТ 1730 ДО 2130 UTC НА 14.07., 
ОТ 1330 ДО 1930 UTC НА 15 И 16.07.2020 В РАЙОН: 
42 55 N 028 33 Е 
42 55 N 029 21 Е 
42 15 N 029 21 Е 
42 15 N 028 33 Е 
ОПАСЕН ЗА ПЛАВАНЕ. 
 
НАВИМ 259/20 
ЮГОИЗТОЧНО ОТ БУРГАСКИ ЗАЛИВ. УЧЕНИЕ НА ВМС-АРТИЛЕРИЙСКИ СТРЕЛБИ 
ОТ 1430 ДО 1730 UTC НА 14.07., 
ОТ 0500 ДО 0800 UTC НА 15.07. И 
ОТ 0700 ДО 0930 UTC НА 17.07.2020 В РАЙОН: 
42 25,5 N 027 44,4 Е 
42 25,5 N 027 46,9 Е 
42 17,0 N 028 06,0 Е 
42 10,0 N 028 13,3 Е  
42 10,0 N 027 57,7 Е 
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ,ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА И ВОДОЛАЗНА ДЕЙНОСТ. 
 
НАВИМ 258/20  
БУРГАСКИ ЗАЛИВ. УЧЕНИЕ НА ВМС ОТ 0930 ДО 1530 UTC 
НА 14.07.2020 В РАЙОН: 
42 28,2 N 027 34,5 E 
42 27,3 N 027 34,3 E  
42 27,3 N 027 33,8 E 
42 28,2 N 027 34,0 E  
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ,ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА,ВОДОЛАЗНА 
И ВСЯКАКЪВ ВИД ПРОУЧВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ. 
 
НАВИМ 250/20 
ВАРНЕНСКО ЕЗЕРО. РАЙОН: 
43 12,333 N 027 52,016 E 
43 12,402 N 027 51,695 E 
43 12,393 N 027 51,567 E 
43 12,400 N 027 51,495 E 
43 12,324 N 027 51,385 E 
43 12,295 N 027 51,322 E 
43 12,112 N 027 52,241 E 
43 12,153 N 027 52,287 E 
43 12,330 N 027 52,185 E 
ОТ 22.06.2020 Е ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ, НАВЛИЗАНЕ НА  
ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА В РАЙОНА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА 
ТАКИВА АНГАЖИРАНИ С ДЕЙНОСТИ ПО ДРАГИРАНЕ НА 
ПЛАВАТЕЛНИТЕ КАНАЛИ В ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА. 
 
НАВИМ 227/20 
ВАРНЕНСКО ЕЗЕРО. НЕСАМОХОДНА СМУКАЧКА „ЕСКАНА" 
Е ПОЗИЦИОНОРАНА В Т.К.: 
43 12,083 N 027 52,933 E И Е СВЪРЗАНА С БРЕГА 
С ТРЪБА И ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ В Т.К.:  
43 11,917 N 027 52,883 E. 
ЗАБРАНЯВА СЕ НАВЛИЗАНЕТО НА ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТА 
В РАЙОН С РАДИУС 250 М ОТ СМУКАЧКАТА И 250 М 
ИЗТОЧНО И ЗАПАДНО ОТ ТРЪБАТА ОТ 09.06 ДО 31.08.2020. 
 
НАВИМ 191/20  
ВАРНЕНСКИ ЗАЛИВ. РАЙОН:  
43 10,456 N 027 54,909 E 
43 10,566 N 027 54,961 E 
43 10,605 N 027 55,009 E 
43 10,478 N 027 55,204 E 
43 10,388 N 027 55,139 E И БРЕГОВАТА ЧЕРТА 
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ И НАВЛИЗАНЕ НА ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА 
ОТ 20.05. ДО 18.11.2020. 
 
НАВИМ 150/20 
БЪЛГАРИЯ. 
ДО ВСИЧКИ КОРАБИ, ПОСЕЩАВАЩИ БЪЛГАРСКИ ПРИСТАНИЩА. 
СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ ТРЯБВА ДА БЪДА ДОКЛАДВАНA ПО  
РАДИО / УКВ КАНАЛ 11, 4 ЧАСА ПРЕДИ  
ОЧАКВАНОТО ВРЕМЕ НА ПРИСТИГАНЕ: 
A.ОБЩ БРОЙ НА ЛИЦАТА НА БОРДА; 
B.БРОЙ НА ЛИЦА НА БОРДА, СТРАДАЩИ ОТ COVID-19; 
C.БРОЙ НА ЛИЦА НА БОРДА, ЗА КОИТО СЕ ПРЕДПОЛАГА  
ЧЕ СА ЗАРАЗЕНИ С НОВИЯ КОРОНАВИРУС; 
D.БРОЙ ПЛАНИРАНИ СМЕНИ НА ЛИЦА ОТ ЕКИПАЖА. 
ДИРЕКЦИЯ "РЪКОВОДСТВО НА КОРАБНИЯ ТРАФИК - ЧЕРНО МОРЕ". 
 
НАВИМ 079/20  
БУРГАСКИ ЗАЛИВ. РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ "ПОМОРИЕ". 
СВЕТЕЩ ЛЯВ ЧЕРВЕН ЛАТЕРАЛЕН БУЙ: 
42 33,04 N 027 38,77 E ЛИПСВА ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО. 
 
НАВИМ 033/20 
ЗАЛИВ АТИЯ. 
СВЕТЕЩ, ЗЕЛЕН ДЕСЕН ЛАТЕРАЛЕН БУЙ В Т.К.: 
42 27,01 N  027 34,51 Е 
ЛИПСВА ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО. 
 
НАВИМ 029/20  
СЕВЕРОИЗТОЧНО ОТ НОС СВ. ГЕОРГИ:  
1. СВЕТЕЩ,ИЗТОЧЕН,КАРДИНАЛЕН БУЙ - РИФ АЛАДЖА  
С КООРДИНАТИ: 43 16,52 N 028 04,29 E  
ЛИПСВА ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО.  
2. РАЙОН С ЦЕНТЪР: 43 16,52 N 028 04,29 E И R= 2 КАБЕЛТА  
Е ОПАСЕН ЗА КОРАБОПЛАВАНЕ.  
 
НАВИМ 019/20   
РАЙОН:    
43 32,66 N 028 36,35 Е   
43 32,66 N 028 36,99 E   
43 32,11 N 028 36,99 E   
43 32,11 N 028 36,23 E   
И БРЕГОВАТА ЧЕРТА Е ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ,РИБОЛОВ   
И ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА ДО 31.12.2020 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.   
   
НАВИМ 013/20   
ИЗТОЧНО ОТ КРАНЕВО: ИЗГРАДЕН Е ПОЛИГОН 'ИЗКУСТВЕН РИФ - КРАНЕВО'   
В РАЙОН С КОРДИНАТИ:   
43 19,85 N 028 05,63 E   
43 19,92 N 028 05,83 E   
43 19,44 N 028 06,17 E   
43 19,40 N 028 05,97 E   
ОВЕХОВАН С ЖЪЛТИ СПЕЦИАЛНИ БУЙОВЕ С ХАРАКТЕРИСТИКА Ж ПР 5С И   
РАДИОЛОКАЦИОНЕН ОТРАЖАТЕЛ ПАСИВЕН.   
   
НАВИМ 009/20   
РАЙОН С ЦЕНТЪР:   
42 31,03 N 027 38,67 E И R= 2 КАБЕЛТА   
Е ОПАСЕН ЗА ПЛАВАНЕ.   
   
НАВИМ 007/20   
ВАРНЕНСКИ ЗАЛИВ: ОКЕАНОГРАФСКИ ИЗМЕРВАТЕЛЕН БУЙ ODAS    
С КООРДИНАТИ: 43 11,108 N 027 59,889 E Е СНЕТ ОТ    
ЩАТНОТО СИ МЯСТО. НА МЯСТОТО Е ПОСТАВЕНА СИГНАЛНА ШАМАНДУРА    
С ЧЕРВЕН ЦВЯТ. МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ   
ОТ 1 КАБЕЛТ.   
   
НАВИМ 005/20   
БУРГАСКИ ЗАЛИВ: ОКЕАНОГРАФСКИ ИЗМЕРВАТЕЛЕН БУЙ ODAS   
С КООРДИНАТИ: 42 30,447 N 027 36,089 Е Е СНЕТ ОТ   
ЩАТНОТО СИ МЯСТО. НА МЯСТОТО Е ПОСТАВЕНА СИГНАЛНА ШАМАНДУРА   
С ЧЕРВЕН ЦВЯТ. МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ   
ОТ 1 КАБЕЛТ.   
    
НАВИМ 001/20   
ПОМОРИЙСКА НАВИГАЦИОННА СВЕТЛИНА N4991.2 С КООРДИНАТИ:   
42 33,07 N 027 38,34 Е НЕ СВЕТИ. 
 
---------- 
 
FROM 16.12.2019/1800 UTC THERE IS NO WEATHER FORECAST FROM   
CONSTANTA RADIO/ROMANIA, BECAUSE OF CEASE OF OPERATION.