ДП"Пристанищна инфраструктура"
РКТ-Черно море

 
 
 
 
 
 
 
190530 UTC APR 18 
VARNA RADIO   
WEATHER AND SEA BULLETIN FROM METEO NIMH VARNA 
 
PART ONE: WARNING NIL 
 
PART TWO: SYNOPSIS OF WEATHER CONDITIONS ON 19/04 AT 0300 UTC:  
A RIDGE FROM NORTHWEST OVER BALKAN PENINSULA AND BLACK SEA PERSISTING  
  
PART THREE: FORECAST FOR 12 HRS FOR AREA JULIETTE: WIND NORTH-NORTHWEST  
3-4 AFTERNOON BACKING TO WEST-SOUTHWEST SEA 1-2 FOR NORTH PART IN OPEN  
SEA 2-3 VISIBILITY 5-10 MLS VARIABLE CLOUDS. 
 
---------- 
 
WEATHER AND SEA BULLETIN ON 19/04 AT 1230 UTC 
 
PART FOUR: STATION REPORTS ON 19/04 AT 1200 UTC 
SHABLA   WIND E    3 SEA 2 VIS  10 MLS CLOUDS  3 PRESS 1020 TEMP 19 
KALIAKRA WIND NNW  4 SEA 2 VIS  10 MLS CLOUDS  4 PRESS 1020 TEMP 21 
VARNA    WIND W    2 SEA 1 VIS  10 MLS CLOUDS  8 PRESS 1021 TEMP 23 
EMINE    WIND S    2 SEA 1 VIS  10 MLS CLOUDS  5 PRESS 1021 TEMP 18 
BURGAS   WIND ESE  4 SEA 2 VIS  10 MLS CLOUDS  6 PRESS 1022 TEMP 20 
AHTOPOL  WIND NE   2 SEA 1 VIS  10 MLS CLOUDS  0 PRESS 1023 TEMP 18 
METEO NIMH VARNA 
 
БЮЛЕТИН ЗА ВРЕМЕТО И МОРЕТО НА 19/04 В 1230 СКВ 
 
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ФАКТИЧЕСКИ ДАННИ НА 19/04 В 1200 СКВ 
ШАБЛА    ВЯТЪР E    3 МОРЕ 2 ВИД  10 MLS ОБЛ  3 БАРО 1020 ТЕМП 19 
КАЛИАКРА ВЯТЪР NNW  4 МОРЕ 2 ВИД  10 MLS ОБЛ  4 БАРО 1020 ТЕМП 21 
ВАРНА    ВЯТЪР W    2 МОРЕ 1 ВИД  10 MLS ОБЛ  8 БАРО 1021 ТЕМП 23 
ЕМИНЕ    ВЯТЪР S    2 МОРЕ 1 ВИД  10 MLS ОБЛ  5 БАРО 1021 ТЕМП 18 
БУРГАС   ВЯТЪР ESE  4 МОРЕ 2 ВИД  10 MLS ОБЛ  6 БАРО 1022 ТЕМП 20 
АХТОПОЛ  ВЯТЪР NE   2 МОРЕ 1 ВИД  10 MLS ОБЛ  0 БАРО 1023 ТЕМП 18 
МЕТЕО НИМХ ВАРНА 
АР 
 
 
WEATHER AND SEA BULLETIN ON 19/04 AT 0630 UTC 
 
PART ONE: WARNING NIL 
 
PART TWO: SYNOPSIS OF WEATHER CONDITIONS ON 19/04 AT 0300 UTC:  
A RIDGE FROM NORTHWEST OVER BALKAN PENINSULA AND BLACK SEA PERSISTING  
  
PART THREE: FORECAST FOR 24 HRS: AREA 1: WIND NORTHWEST 4-5 SEA 2-3  
AT NIGHT WIND NORTH-NORTHWEST 4-5 AFTER MIDNIGHT VEERING TO NORTH 5-6  
AREA 2: WIND NORTH-NORTHWEST 3-4 AFTERNOON BASKING TO WEST-SOUTHWEST  
SEA 1-2 FOR NORTH PART IN OPEN SEA 2-3 AFTER MIDNGHT WIND VEERING TO  
NORTH-NORTHWEST 3-4 GUSTS 5 MORNING NORTH 4-5 GUSTS 6 AREA 3: WIND  
NORTHWEST QUARTER 2-4 LATE AFTERNOON BACKING TO SOUTHWEST SEA 1-2 AT  
NIGHT WIND VEERING TO NORTH 3-4 GUSTS 5 FOR ALL AREAS VISIBILITY 5-10 MLS 
VARIABLE CLOUDS AT NIGHT LOCALLY RAIN TEMP MAX 12-17 MIN 8-13  
SEA WATER 10-13 DGS C 
 
PART FOUR: STATION REPORTS ON 19/04 AT 0600 UTC 
SHABLA   WIND NW  4 SEA 1 VIS 10 MLS CLOUDS 0 PRESS 1024 TEMP 17 
KALIAKRA WIND N   3 SEA 2 VIS 10 MLS CLOUDS 0 PRESS 1023 TEMP 15 
VARNA    WIND NNW 2 SEA 1 VIS 10 MLS CLOUDS 4 PRESS 1024 TEMP 17 
EMINE    WIND N   5 SEA 1 VIS 10 MLS CLOUDS 6 PRESS 1023 TEMP 18 
BURGAS   WIND WSW 1 SEA 2 VIS  5 MLS CLOUDS 4 PRESS 1024 TEMP 13 
AHTOPOL  WIND NW  3 SEA 2 VIS 10 MLS CLOUDS 0 PRESS 1025 TEMP 16 
 
METEO NIMH VARNA 
AR         
 
БЮЛЕТИН ЗА ВРЕМЕТО И МОРЕТО НА 19/04 B 0630 СКВ 
  
ЧАСТ ПЪРВА: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЯМА 
 
ЧАСТ ВТОРА: СИНОПТИЧНА ОБСТАНОВКА НА 19/04 В 0300 СКВ: ГРЕБЕН ОТ  
СЕВЕРОЗАПАД НАД БАЛКАНСКИ ПОЛУОСТРОВ И ЧЕРНО МОРЕ ЗАПАЗВА СЕ 
  
ЧАСТ ТРЕТА: ПРОГНОЗА ЗА 24 ЧАСА: РАЙОН 1: ВЯТЪР СЕВЕРОЗАПАД 4-5 МОРЕ 2-3  
ПРЕЗ НОЩТА ВЯТЪР СЕВЕР-СЕВЕРОЗАПАД 4-5 СЛЕД ПОЛУНОЩ ОБРЪЩА ОТ СЕВЕР 5-6  
РАЙОН 2: ВЯТЪР СЕВЕР-СЕВЕРОЗАПАД 3-4 СЛЕДОБЕД ОБРЪЩА ОТ ЗАПАД-ЮГОЗАПАД  
МОРЕ 1-2 ЗА СЕВЕРНАТА ЧАСТ В ОТКРИТО МОРЕ 2-3 СЛЕД ПОЛУНОЩ ВЯТЪР ОБРЪЩА  
ОТ СЕВЕР-СЕВЕРОЗАПАД 3-4 ПОРИВИ 5 СУТРИНТА СЕВЕР 4-5 ПОРИВИ 6 РАЙОН 3:  
ВЯТЪР СЕВЕРЗАПАДНА ЧЕТВЪРТ 2-4 КЪСНО СЛЕДОБЕД ОБРЪЩА ОТ ЮГОЗАПАД МОРЕ 1-2  
ПРЕЗ НОЩТА ВЯТЪР ОБРЪЩА ОТ СЕВЕР 3-4 ПОРИВИ 5 ЗА ВСИЧКИ РАЙОНИ ВИДИМОСТ  
5-10 МИЛИ ПРОМЕНЛИВА ОБЛАЧНОСТ ПРЕЗ НОЩТА НА МЕСТА ДЪЖД ТЕМП МАКС 12-17  
МИН 8-13 НА МОРСКАТА ВОДА 10-13 ГР С 
 
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ФАКТИЧЕСКИ ДАННИ НА 19/04 B 0600 СКВ 
ШАБЛА    ВЯТЪР NW  4 МОРЕ 1 ВИД 10 М ОБЛ 0 БАРО 1024 ТЕМП 17 
КАЛИАКРА ВЯТЪР N   3 МОРЕ 2 ВИД 10 М ОБЛ 0 БАРО 1023 ТЕМП 15 
ВАРНА    ВЯТЪР NNW 2 МОРЕ 1 ВИД 10 М ОБЛ 4 БАРО 1024 ТЕМП 17 
ЕМИНЕ    ВЯТЪР N   5 МОРЕ 1 ВИД 10 М ОБЛ 6 БАРО 1023 ТЕМП 18 
БУРГАС   ВЯТЪР WSW 1 МОРЕ 2 ВИД  5 М ОБЛ 4 БАРО 1024 ТЕМП 13 
АХТОПОЛ  ВЯТЪР NW  3 МОРЕ 2 ВИД 10 М ОБЛ 0 БАРО 1025 ТЕМП 16 
 
МЕТЕО НИМХ ВАРНА 
АР          
 
---------- 
 
NAVWARN 102/18 
FM 0900 UTC ON 17.04.2018, 
DRILLSHIP NOBLE GLOBETROTTER II  
IS POSITIONED IN POINT WITH COORDINATES: 
43 08 N 028 04,6 E. ALL SHIPS TO NAVIGATE 
WITH CAUTION AND TO KEEP A SAFETY DISTANCE 
OF 500 METERS. 
 
NAVWARN 101/18 
ROWING COMPETITION WILL BE HELD 
IN THE AQUATORY OF LAKE OF VARNA, 
IN AREA LIMITED BY POINTS 
WITH COORDINATES: 
43 12 13,4 N 027 53 03,2 E 
43 12 23,6 N 027 53 21,1 E 
43 12 17,0 N 027 52 13,3 E 
43 12 06,9 N 027 52 55,9 E 
FM 0930 TO 1530 UTC ON 18 AND 19.04.2018.  
ALL SHIPS TO NAVIGATE WITH CAUTION AND 
TO KEEP A SAFETY DISTANCE. 
 
NAVWARN 100/18 
REGION: 
43 03,8 N 028 01,4 E 
43 01,3 N 028 11,4 E 
42 59,4 N 028 10,2 E 
42 53,0 N 028 10,2 E 
42 50,3 N 028 01,4 E 
FM 0600 TO 1500 UTC ON 17,18 AND 19.04.2018 
PROHIBITED FOR NAVIGATION. 
 
NAVWARN 099/18 
REGION: 
43 07,9 N 027 56,3 E 
43 07,9 N 027 57,4 E 
43 05,9 N 027 57,2 E 
43 05,9 N 027 55,4 E 
FM 0530 TO 1300 UTC ON 17,18 AND 19.04.2018 
PROHIBITED FOR NAVIGATION. 
 
NAVWARN 44/18 
1.'STAVRO BANCA' EAST CARDINAL LIGHT 
BUOY IN BURGAS BAY: 42 31.03 N 027 38.67 E - 
MISSING. 
2.REGION WITH CENTER: 42 31.03 N 027 38.67 E 
AND R=3 CABLES DANGEROUS FOR NAVIGATION. 
 
NAVWARN 027/18 
BUOY 101 CHANNEL 1 IN THE PORT OF VARNA: 
43 11 14,450 N 027 55 41,953 E IS MISSING 
FROM ITS POSITION. 
 
NAVWARN 005/18 
STARBOARD-HAND LATERAL GREEN LIGHT BUOY 
WITH COORDINATES: 42 27,01 N 027 34,51 E  
IS REMOVED FROM ITS PLACE. 
 
NAVWARN 004/18 
REGION: 
43 32,66 N 028 36,35 E 
43 32,66 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,23 E 
AND THE COAST LINE IS FORBIDDEN FOR 
NAVIGATION,FISHING AND ANCHORAGE TO 
31.12.2018. 
 
NAVWARN 001/18 
THE NAUTOPHONE OF THE LIGHTHOUSE 'SVETI IVAN':  
42 26,30 N 027 41,44 E NOT WORKING. 
 
---------- 
 
НАВИМ 102/18 
СОНДАЖЕН КОРАБ NOBLE GLOBETROTTER II 
Е ПОЗИЦИОНИРАН В ТОЧКА С КООРДИНАТИ: 
43 08 N 028 04,6 E ОТ 0900 UTC НА 17.04.2018. 
МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА ПЛАВАТ С ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ И  
ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ ОТ 500 МЕТРА. 
 
НАВИМ 101/18 
СЪСТЕЗАНИЕ ПО ГРЕБАНЕ ЗА КУПАТА НА КОМАНДИРА НА 
ВМС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ПОЛИГОН В АКВАТОРИЯТА НА 
ВАРНЕНСКОТО ЕЗЕРО КАКТО СЛЕДВА: 
43 12 13,4 N 027 53 03,2 E 
43 12 23,6 N 027 53 21,1 E 
43 12 17,0 N 027 52 13,3 E 
43 12 06,9 N 027 52 55,9 E 
ОТ 0930 ДО 1530 UTC НА 18 И 19.04.2018 Г. 
МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА ПЛАВАТ С ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ И 
ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ. 
 
НАВИМ 100/18 
РАЙОН: 
43 03,8 N 028 01,4 E 
43 01,3 N 028 11,4 E 
42 59,4 N 028 10,2 E 
42 53,0 N 028 10,2 E 
42 50,3 N 028 01,4 E 
ОТ 0600 ДО 1500 UTC НА 17,18 И 19.04.2018 
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ. 
 
НАВИМ 099/18 
РАЙОН: 
43 07,9 N 027 56,3 E 
43 07,9 N 027 57,4 E 
43 05,9 N 027 57,2 E 
43 05,9 N 027 55,4 E 
ОТ 0530 ДО 1300 UTC НА 17,18 И 19.04.2018 
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ.  
 
НАВИМ 044/18 
1.ИЗТОЧЕН КАРДИНАЛЕН БУЙ СВЕТЕЩ-СТАВРО БАНКА 
В БУРГАСКИ ЗАЛИВ С КООРДИНАТИ: 
42 31,03 N 027 38,67 Е ЛИПСВА ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО. 
2.РАЙОН С РАДИУС 3 КАБЕЛТА И ЦЕНТЪР Т.К.: 
42 31,03 N 027 38,67 Е  Е ОПАСЕН ЗА КОРАБОПЛАВАНЕ. 
 
НАВИМ 027/018 
БУЙ 101 В КАНАЛ 1 НА ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА С КОРДИНАТИ: 
43 11 14,450 N 027 55 41,953 Е  ЛИПСВА ОТ ЩАТНОТО 
СИ МЯСТО. 
 
НАВИМ 005/18 
ДЕСЕН ЛАТЕРАЛЕН ЗЕЛЕН БУЙ СВЕТЕЩ В ТОЧКА 
С КООРДИНАТИ: 42 27,01 N 027 34,51 E, 
Е СНЕТ ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО. 
 
НАВИМ 004/18 
РАЙОН:  
43 32,66 N 028 36,35 Е 
43 32,66 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,23 E 
И БРЕГОВАТА ЧЕРТА Е ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ,РИБОЛОВ 
И ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА ДО 31.12.2018 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.  
 
НАВИМ 001/18 
НАУТОФОН НА ФАР "СВЕТИ ИВАН" С КООРДИНАТИ: 
42 26,30 N 027 41,44 E НЕ ФУНКЦИОНИРА. 
 
---------- 
190900 UTC APR 18 
CONSTANTA RADIO 
  
NEAR GALE WARNING NR 22 
  
FOR THE W-ERN BLACK SEA COAST 
(AREA:43,5N-45,5N; 29E-32E) 
VALID FROM 19.04/12:00 UTC TO 20.04/18:00 UTC 
NW-ERLY AND N-ERLY WIND TEMPORARY FORCE 6-7B 
SEA STATE 3-4 NEAR THE COAST AND 5 OFFSHORE. 
CONSTANTA METEO 
 
------------------- 
 
190600 UTC APR 18 
CONSTANTA RADIO 
  
FORECAST FOR THE WESTERN BLACK SEA COAST 
(AREA:43,5N-45,5N; 29E-32E) 
  
PART 1: NO GALE AND WARNING. 
PART 2: SYNOPTIC SITUATION AT 19.04/00 UTC 
RELATIVE LOW PRESS 1011MB OVER 50N 036E 
MOVING SOUTHWESTWARDS 
HIGH PRESS 1029MB OVER 47N 024E DECREASING. 
PART 3: FORECAST FOR 12 HOURS 
(FROM 19.04/06 UTC TO 19.04/18 UTC) 
NW-ERLY AND W-ERLY WIND FORCE 3-5B AT TIMES 6B 
ESPECIALLY OFFSHORE 
VISIBILITY 2-7NM 
SEA STATE 2-3 NEAR THE COAST AND 4 OFFSHORE. 
PART 4: OUTLOOK FOR 12 HOURS 
(FROM 19.04/18 UTC TO 20.04/06 UTC) 
W-ERLY AND NW-ERLY WIND VEERING N-ERLY WIND  
FORCE 4-6B  VIS 2-7NM 
SEA STATE 2-3 NEAR THE COAST AND 4-5 OFFSHORE. 
  
CONSTANTA METEO