ДП"Пристанищна инфраструктура"
РКТ-Черно море

 
 
 
 
 
 
190530 UTC AUG 18 VARNA RADIO   
WEATHER AND SEA BULLETIN FROM METEO NIMH VARNA 
 
PART ONE: WARNING NIL 
 
PART TWO: SYNOPSIS OF WEATHER CONDITIONS ON 19/08 AT 0300 UTC:  
A TROUGH FROM SOUTHEAST OVER ASIA MINOR BLACK SEA AND BALKAN  
PENINSULA PERSISTING 
  
PART THREE: FORECAST FOR 12 HRS FOR AREA JULIETTE: WIND NORTHEAST  
3-4 AFTERNOON INCREASING 4-5 GUSTS 6 SEA 2-3 VISIBILITY 5-10 MLS  
MOSTLY SUNNY ISOLATED SHOWERS. 
   
---------- 
 
 
WEATHER AND SEA BULLETIN ON 19/08 AT 1230 UTC 
PART FOUR: STATION REPORTS ON 19/08 AT 1200 UTC 
SHABLA   WIND N   4 SEA 2 VIS 10 MLS CLOUDS 3 PRESS 1016 TEMP 29 
KALIAKRA WIND N   3 SEA 2 VIS 10 MLS CLOUDS 0 PRESS 1014 TEMP 28 
VARNA    WIND ESE 2 SEA 3 VIS 10 MLS CLOUDS 5 PRESS 1015 TEMP 29 
EMINE    WIND N   4 SEA 2 VIS 10 MLS CLOUDS 0 PRESS 1014 TEMP 28 
BURGAS   WIND NE  4 SEA 2 VIS 10 MLS CLOUDS 3 PRESS 1015 TEMP 30 
AHTOPOL  WIND N   3 SEA 3 VIS 10 MLS CLOUDS 6 PRESS 1016 TEMP 28 
METEO NIMH VARNA 
 
БЮЛЕТИН ЗА ВРЕМЕТО И МОРЕТО НА 19/08 В 1230 UTС 
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ФАКТИЧЕСКИ ДАННИ НА 19/08 В 1200 UTС 
ШАБЛА    ВЯТЪР N   4 МОРЕ 2 ВИД 10 М ОБЛ 3 БАРО 1016 ТЕМП 29 
КАЛИАКРА ВЯТЪР N   3 МОРЕ 2 ВИД 10 М ОБЛ 0 БАРО 1014 ТЕМП 28 
ВАРНА    ВЯТЪР ESE 2 МОРЕ 3 ВИД 10 М ОБЛ 5 БАРО 1015 ТЕМП 29 
ЕМИНЕ    ВЯТЪР N   4 МОРЕ 2 ВИД 10 М ОБЛ 0 БАРО 1014 ТЕМП 28 
БУРГАС   ВЯТЪР NE  4 МОРЕ 2 ВИД 10 М ОБЛ 3 БАРО 1015 ТЕМП 30 
АХТОПОЛ  ВЯТЪР N   3 МОРЕ 3 ВИД 10 М ОБЛ 6 БАРО 1016 ТЕМП 28 
МЕТЕО НИМХ ВАРНА 
 
WEATHER AND SEA BULLETIN ON 19/08 AT 0630 UTC 
 
PART ONE: WARNING NIL 
 
PART TWO: SYNOPSIS OF WEATHER CONDITIONS ON 19/08 AT 0300 UTC: A TROUGH 
FROM SOUTHEAST OVER ASIA MINOR BLACK SEA AND BALKAN PENINSULA PERSISTING 
 
PART THREE: FORECAST FOR 24 HRS: AREA 1: WIND NORTHEAST 3-4 AFTERNOON 
TEMPORARILY BACKING NORTH 2-3 EVENING VEERING EAST 3-4 AT NIGHT BACKING 
NORTHEAST 4-5 AREAS 2 AND 3: WIND MAINLY NORTHEAST 3-4 AFTERNOON 
INCREASING 4-5 GUSTS 6 FOR ALL AREAS: SEA 2-3 MOSTLY FAIR WEATHER  
FOR AREAS 2 AND 3 ISOLATED SHOWERS VISIBILITY 5-10 MLS TEMP MAX 25-30 
MIN 21-26 SEA WATER 26-28 DGS C 
 
PART FOUR: STATION REPORTS ON 19/08 AT 0600 UTC 
SHABLA   WIND N    5 SEA 2 VIS  10 MLS CLOUDS  0 PRESS 1016 TEMP 27 
KALIAKRA WIND NNE  4 SEA 3 VIS  10 MLS CLOUDS  0 PRESS 1015 TEMP 26 
VARNA    WIND WSW  1 SEA 2 VIS  10 MLS CLOUDS  0 PRESS 1016 TEMP 27 
EMINE    WIND N    7 SEA 2 VIS  10 MLS CLOUDS  0 PRESS 1014 TEMP 26 
BURGAS   WIND SW   2 SEA 2 VIS  10 MLS CLOUDS  3 PRESS 1016 TEMP 22 
AHTOPOL  WIND N    3 SEA 3 VIS  10 MLS CLOUDS  3 PRESS 1016 TEMP 27 
METEO NIMH VARNA  
    
БЮЛЕТИН ЗА ВРЕМЕТО И МОРЕТО НА 19/08 B 0630 UTС 
  
ЧАСТ ПЪРВА: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЯМА                 
 
ЧАСТ ВТОРА: СИНОПТИЧНА ОБСТАНОВКА НА 19/08 В 0300 UTС: ДОЛИНА ОТ 
ЮГОИЗТОК НАД МАЛА АЗИЯ ЧЕРНО МОРЕ И БАЛКАНСКИ ПОЛУОСТРОВ ЗАПАЗВА СЕ  
  
ЧАСТ ТРЕТА: ПРОГНОЗА ЗА 24 ЧАСА: РАЙОН 1: ВЯТЪР СЕВЕРОИЗТОК 3-4 
СЛЕДОБЕД ВРЕМЕННО ОБРЪЩА ОТ СЕВЕР 2-3 ВЕЧЕРТА ЗАВЪРТА ОТ ИЗТОК 3-4  
ПРЕЗ НОЩТА ОТ СЕВЕРОИЗТОК 4-5 РАЙОНИ 2 И 3: ВЯТЪР ПРЕДИМНО СЕВЕРОИЗТОК 3-4  
СЛЕДОБЕД УСИЛВА 4-5 ПОРИВИ 6 ЗА ВСИЧКИ РАЙОНИ: МОРЕ 2-3 ПРЕДИМНО 
СЛЪНЧЕВО И ЯСНО ЗА РАЙОНИ 2 И 3 ИЗОЛИРАНИ КРАТКОТРАЙНИ ВАЛЕЖИ ВИДИМОСТ 
5-10 МИЛИ ТЕМП МАКС 25-30 МИН 21-26 НА МОРСКАТА ВОДА 26-28 ГР С 
 
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ФАКТИЧЕСКИ ДАННИ НА 19/08 B 0600 UTС 
ШАБЛА    ВЯТЪР N    5 МОРЕ 2 ВИД  10 MLS ОБЛ  0 БАРО 1016 ТЕМП 27 
КАЛИАКРА ВЯТЪР NNE  4 МОРЕ 3 ВИД  10 MLS ОБЛ  0 БАРО 1015 ТЕМП 26 
ВАРНА    ВЯТЪР WSW  1 МОРЕ 2 ВИД  10 MLS ОБЛ  0 БАРО 1016 ТЕМП 27 
ЕМИНЕ    ВЯТЪР N    7 МОРЕ 2 ВИД  10 MLS ОБЛ  0 БАРО 1014 ТЕМП 26 
БУРГАС   ВЯТЪР SW   2 МОРЕ 2 ВИД  10 MLS ОБЛ  3 БАРО 1016 ТЕМП 22 
АХТОПОЛ  ВЯТЪР N    3 МОРЕ 3 ВИД  10 MLS ОБЛ  3 БАРО 1016 ТЕМП 27 
МЕТЕО НИМХ ВАРНА 
       
---------- 
 
NAVWARN 356/18 
REGION: 43 15,8 N 028 09,5 E AND R=5 CABLES 
FM 0600 TO 1300 UTC ON 20 AND 21.08.2018 
FORBIDDEN FOR NAVIGATION, ANCHORAGE, FISHING, 
DIVING, AND ANY TYPE UNDERWATER ACTIVITIES. 
 
NAVWARN 355/18 
IN REGION LIMITED BY COAST LINE AND 
POINTS: 
43 42,904 N 028 34,622 E 
43 42,846 N 028 38,709 E 
42 02,775 N 027 59,675 E 
42 02,850 N 028 01,232 E 
FM 0500 TO 1500 UTC DURING THE PERIOD 
FM 20.08. TO 28.09.2018 A TEAM OF 
BAS WITH MOTORBOAT REG.BS 2114 WILL 
CARRY OUT UNDERWATER SURVEYS. THE 
SAILORS TO NAVIGATE WITH CAUTION AND TO 
KEEP A SAFETY DISTANCE. 
 
NAVWARN 353/18 
SPECIALIZED MEASURING EQUIPMENT IS 
PLACED IN POINTS: 
43 03,64 N 027 57,08 E 
42 45,51 N 028 02,92 E 
REGIONS WITH CENTERS: POINTS WITH 
COORDINATES AND R=200 METERS ARE 
TEMPORARILY FORBIDDEN FOR TRAWLING AND 
ANCHORAGE TO 15.10.2018. 
 
NAVWARN  352/18 
REGION WITH CENTER: 
42 28,08 N 027 41,65 E AND RADIUS 1 MILE 
WILL BE CARRIED OUT UNDERWATER ACTIVITY. 
ALL SHIPS TO NAVIGATE WITH CAUTION AND  
TO KEEP A SAFETY DISTANCE  
AT LEAST 1 MILE FROM THE POINT. 
 
NAVWARN 349/18 
PORT-HAND LATERAL LIGHT BUOY NR.104 WITH 
COORDINATES: 43 11,05 N 027 55,30 E IS MISSING. 
 
NAVWARN 347/17 
FROM 13 TO 31.08.18 RV "АКАДЕМИК" WILL  
CONDUCT RESEARCH EXPEDITION IN REGION: 
43 44,2 N 028 34,7 Е 
43 44,2 N 028 54,0 Е 
41 59,0 N 028 18,0 Е 
41 59,0 N 028 02,1 Е  
AND THE COAST LINE. 
THE SHIP WILL HAVE LIMITED MANEUVERABILITY. 
THE SAILORS TO NAVIGATE WITH CAUTION AND  
TO KEEP A SAFETY DISTANCE. 
 
NAVWARN 281/18 
AT 1300 UTC ON 06.07.2018, IN POINT WITH COORDINATES: 
43 34,672 N 028 36,935 E IS NOTICED UNLIT BUOY WITH 
LENGTH 4 METERS, JUTTING 1 METER ABOVE THE SEA SURFACE 
AND HAVING CONTACT WITH THE SEABED. 
IT IS A NAVIGATIONAL DANGER. 
 
NAVWARN 102/18 
FM 0900 UTC ON 17.04.2018, 
DRILLSHIP NOBLE GLOBETROTTER II  
IS POSITIONED IN POINT WITH COORDINATES: 
43 08 N 028 04,6 E. ALL SHIPS TO NAVIGATE 
WITH CAUTION AND TO KEEP A SAFETY DISTANCE 
OF 500 METERS. 
 
NAVWARN 44/18 
1.'STAVRO BANCA' EAST CARDINAL LIGHT 
BUOY IN BURGAS BAY: 42 31.03 N 027 38.67 E - 
MISSING. 
2.REGION WITH CENTER: 42 31.03 N 027 38.67 E 
AND R=3 CABLES DANGEROUS FOR NAVIGATION. 
 
NAVWARN 027/18 
BUOY 101 CHANNEL 1 IN THE PORT OF VARNA: 
43 11 14,450 N 027 55 41,953 E IS MISSING 
FROM ITS POSITION. 
 
NAVWARN 005/18 
STARBOARD-HAND LATERAL GREEN LIGHT BUOY 
WITH COORDINATES: 42 27,01 N 027 34,51 E  
IS REMOVED FROM ITS PLACE. 
 
NAVWARN 004/18 
REGION: 
43 32,66 N 028 36,35 E 
43 32,66 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,23 E 
AND THE COAST LINE IS FORBIDDEN FOR 
NAVIGATION,FISHING AND ANCHORAGE TO 
31.12.2018. 
 
NAVWARN 001/18 
THE NAUTOPHONE OF THE LIGHTHOUSE 'SVETI IVAN':  
42 26,30 N 027 41,44 E NOT WORKING. 
 
---------- 
 
НАВИМ 356/18. 
РАЙОН С ЦЕНТЪР:  
43 15,8 N 028 09,5 Е И R=5 КАБЕЛТА  
ОТ 0600 ДО 1300 UTC 20 И 21.08.2018 
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ,ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА,РИБОЛОВ, 
ВОДОЛАЗНА И ВСЯКАКЪВ ВИД ПОДВОДНИ ДЕЙНОСТИ. 
 
НАВИМ 355/18 
В РАЙОН ОГРАНИЧЕН ОТ БРЕГОВАТА ЧЕРТА И ТОЧКИ 
С КООРДИНАТИ: 
43 42,904 N 028 34,622 Е 
43 42,846 N 028 38,709 Е  
42 02,775 N 027 59,675 Е  
42 02,850 N 028 01,232 Е  
ОТ 0500 ДО 1500 UTC ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ 
20.08. ДО 28.09.2018. ЕКИП НА ИО БАН С МОТОРНА  
ЛОДКА РЕГ.№ БС 2114 ЩЕ ИЗВЪРШВА ПОДВОДНИ ПРОУЧВАНИЯ. 
МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА ПЛАВАТ С ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ И  
ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ. 
 
НАВИМ 353/18 
ПОСТАВЕНА Е СПЕЦИАЛИЗИРAНА ИЗМЕРВАТЕЛНА  
АПАРАТУРА В Т.К.: 
43 03,64 N 027 57,08 Е 
42 45,51 N 028 02,92 Е 
РАЙОНИ С ЦЕНТРОВЕ С КООРДИНАТИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ТОЧКИ  
И РАДИУС 200 М. СА ВРЕМЕННО ЗАБРАНЕНИ ЗА ТРАЛЕНЕ И  
ЗА ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА ДО 15.10.2018. 
 
НАВИМ  352/18 
В РАЙОН С ЦЕНТЪР: 
42 28,08 N 027 41,65 Е И РАДИУС ОТ 1 МИЛЯ 
ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ. 
КОРАБИТЕ ДА СЕ ДВИЖАТ С ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ И ДА  
СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ НАЙ-МАЛКО 1 МИЛЯ ОТ ТОЧКАТА. 
 
НАВИМ 349/18 
ЛЯВ ЛАТЕРАЛЕН ЧЕРВЕН СВЕТЕЩ БУЙ С НОМЕР 104  
НА ВАРНЕНСКИЯ ЗАЛИВ С КООРДИНАТИ: 
43 11,05 N 027 55,30 Е  
Е СКЪСАН ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО И  
Е ИЗХВЪРЛЕН НА АСПАРУХОВСКИЯ ПЛАЖ. 
 
НАВИМ 347/17 
НИК "АКАДЕМИК" ЩЕ ПРОВЕДЕ НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА  
ЕКСПЕДИЦИЯ В РАЙОН: 
43 44,2 N 028 34,7 Е 
43 44,2 N 028 54,0 Е 
41 59,0 N 028 18,0 Е 
41 59,0 N 028 02,1 Е  
И БРЕГОВАТА ЧЕРТА ОТ 13 ДО 31.08.18 
КОРАБЪТ ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕН В СПОСОБНОСТТА СИ  
ДА МАНЕВРИРА. МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА ПЛАВАТ С  
ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ И ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ. 
 
НАВИМ 281/18  
В 1300 UTC НА 06.07.2018 В Т.К.: 
43 34,672 N 028 36,935 Е 
Е ЗАБЕЛЯЗАН НЕ СВЕТЕЩ БУЙ С ДЪЛЖИНА 4 М, 
ПОКАЗВАЩ СЕ 1 М. НАД ВОДНАТА ПОВЪРХНОСТ И ИМАЩ 
КОНТАКТ С ДЪНОТО, ПРЕДСТАВЛЯВЯ НАВИГАЦИОННА 
ОПАСНОСТ. 
 
НАВИМ 102/18 
СОНДАЖЕН КОРАБ NOBLE GLOBETROTTER II 
Е ПОЗИЦИОНИРАН В ТОЧКА С КООРДИНАТИ: 
43 08 N 028 04,6 E ОТ 0900 UTC НА 17.04.2018. 
МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА ПЛАВАТ С ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ И  
ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ ОТ 500 МЕТРА. 
 
НАВИМ 044/18 
1.ИЗТОЧЕН КАРДИНАЛЕН БУЙ СВЕТЕЩ-СТАВРО БАНКА 
В БУРГАСКИ ЗАЛИВ С КООРДИНАТИ: 
42 31,03 N 027 38,67 Е ЛИПСВА ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО. 
2.РАЙОН С РАДИУС 3 КАБЕЛТА И ЦЕНТЪР Т.К.: 
42 31,03 N 027 38,67 Е  Е ОПАСЕН ЗА КОРАБОПЛАВАНЕ. 
 
НАВИМ 027/018 
БУЙ 101 В КАНАЛ 1 НА ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА С КОРДИНАТИ: 
43 11 14,450 N 027 55 41,953 Е  ЛИПСВА ОТ ЩАТНОТО 
СИ МЯСТО. 
 
НАВИМ 005/18 
ДЕСЕН ЛАТЕРАЛЕН ЗЕЛЕН БУЙ СВЕТЕЩ В ТОЧКА 
С КООРДИНАТИ: 42 27,01 N 027 34,51 E, 
Е СНЕТ ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО. 
 
НАВИМ 004/18 
РАЙОН:  
43 32,66 N 028 36,35 Е 
43 32,66 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,23 E 
И БРЕГОВАТА ЧЕРТА Е ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ,РИБОЛОВ 
И ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА ДО 31.12.2018 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.  
 
НАВИМ 001/18 
НАУТОФОН НА ФАР "СВЕТИ ИВАН" С КООРДИНАТИ: 
42 26,30 N 027 41,44 E НЕ ФУНКЦИОНИРА. 
 
---------- 
190600 UTC AUG 2018  CONSTANTA RADIO 
F/cast for the Western Black Sea Coast 
(area: 43,5ºN – 45,5ºN; 29ºE – 32ºE) 
 
Part 1: Warning: Nil 
 
Part 2: Synoptic sit. at  1908/00 UTC 
Low press: 1009 mb: 41N; 33E –slowly increasing 
High press: 1020 mb: 47N; 25E –relative stationary 
 
Part 3: F/cast for the next 12 hours 
(fm 1908/06 UTC to 1908/18 UTC) 
Mainly NE-ern wind, force 3-5B isolated 6B offshore 
Visib: 2-7 Nm 
Sea state: 2-3 near the coast and mainly 4 offshore 
 
Part 4: O/look for 12 hours 
(fm 1908/18 UTC to 2008/ 06 UTC) 
NE-ern wind, force 3-5B, isolated 6B offshore 
Visib: 2-7 Nm 
Sea state: mainly 3 near the coast and mainly 4 offshore 
CONSTANTA METEO