ДП"Пристанищна инфраструктура"
РКТ-Черно море

210530 UTC APR 19 
VARNA RADIO   
WEATHER AND SEA BULLETIN FROM METEO VARNA 
 
PART ONE: WARNING NIL. 
 
PART TWO: SYNOPSIS OF WEATHER CONDITIONS ON 21/04 AT 0300 UTC: 
A RIDGE FROM NORTH OVER BALKAN PENINSULA AND WEST BLACK SEA VEERING 
TO NORTHEAST AND SLOWLY BREAKING UP. A TROUGH FROM SOUTHEAST OVER 
EAST BLACK SEA SLOWLY FILLING. 
 
PART THREE: FORECAST FOR 12 HrS FOR AREA JULIETTE: WIND NORTH 2-4 
AFTERNOON FOR WEST PART VEERING TO SOUTHEAST 2-3 SEA 2-3 VISIBILITY 
5-10 MLS VARIABLE CLOUDS. 
 
---------- 
 
WEATHER AND SEA BULLETIN ON 21/04 AT 1230 UTC: 
 
PART FOUR: STATION REPORTS ON 21/04 AT 1200 UTC: 
SHABLA   wind ese 3 sea 1 vis 10 mls clouds  8 press 1024 temp 12 
KALIAKRA wind sse 2 sea 2 vis 10 mls clouds  8 press 1023 temp 12 
VARNA    wind ese 2 sea 1 vis 10 mls clouds 10 press 1024 temp 13 
EMINE    wind ese 2 sea 3 vis 10 mls clouds  8 press 1024 temp 12 
BURGAS   wind e   5 sea 3 vis 10 mls clouds  8 press 1024 temp 13 
AHTOPOL  wind ne  2 sea 2 vis 10 mls clouds  3 press 1025 temp 13 
 
METEO VARNA 
 
БЮЛЕТИН ЗА ВРЕМЕТО И МОРЕТО НА 21/04 В 1230 UTC: 
 
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ФАКТИЧЕСКИ ДАННИ НА 21/04 В 1200 UTC: 
ШАБЛА    вятър ese 3 море 1 вид 10 mls обл  8 баро 1024 темп 12 
КАЛИАКРА вятър sse 2 море 2 вид 10 mls обл  8 баро 1023 темп 12 
ВАРНА    вятър ese 2 море 1 вид 10 mls обл 10 баро 1024 темп 13 
ЕМИНЕ    вятър ese 2 море 3 вид 10 mls обл  8 баро 1024 темп 12 
БУРГАС   вятър e   5 море 3 вид 10 mls обл  8 баро 1024 темп 13 
АХТОПОЛ  вятър ne  2 море 2 вид 10 mls обл  3 баро 1025 темп 13 
 
МЕТЕО ВАРНА 
 
---------- 
 
WEATHER AND SEA BULLETIN ON 21/04 AT 0630 UTC: 
 
PART ONE: WARNING NIL. 
 
PART TWO: SYNOPSIS OF WEATHER CONDITIONS ON 21/04 AT 0300 UTC: 
A RIDGE FROM NORTH OVER BALKAN PENINSULA AND WEST BLACK SEA VEERING 
TO NORTHEAST AND SLOWLY BREAKING UP. A TROUGH FROM SOUTHEAST OVER 
EAST BLACK SEA SLOWLY FILLING. 
 
PART THREE: FORECAST FOR 24 HRS: AREA 1: WIND NORTHEAST 2-3 AFTERNOON 
EAST QUARTER SEA 1-2 AFTER MIDNIGHT EAST-NORTHEAST 3-4 AREAS 2 AND 3: 
WIND NORTH 3-4 AFTERNOON FOR WEST PART OF AREA 2 VEERING TO SOUTHEAST 
2-3 SEA 2-3 AT NIGHT WIND FOR WEST PARTS SOUTH-SOUTHEAST 2-3 FOR EAST 
PARTS NORTH 2-3 ALL AREAS: VISIBILITY 5-10 MLS VARIABLE CLOUDS TEMР 
MAX 8-13 MIN 3-8 SEA WATER 10-13 DGS/C. 
 
PART FOUR: STATION REPORTS ON 21/04 AT 0600 UTC: 
SHABLA   WIND NW  3 SEA 2 VIS 10 MLS CLOUDS 0 PRESS 1024 TEMP 9 
KALIAKRA WIND NNW 4 SEA 3 VIS 10 MLS CLOUDS 3 PRESS 1024 TEMP 10 
VARNA    WIND NW  3 SEA 1 VIS 10 MLS CLOUDS 5 PRESS 1024 TEMP 11 
EMINE    WIND NNW 3 SEA 3 VIS 10 MLS CLOUDS 0 PRESS 1024 TEMP 12 
BURGAS   WIND SW  3 SEA 3 VIS 10 MLS CLOUDS 3 PRESS 1025 TEMP 6 
AHTOPOL  WIND SW  2 SEA 1 VIS 10 MLS CLOUDS 0 PRESS 1025 TEMP 9 
 
METEO VARNA 
 
БЮЛЕТИН ЗА ВРЕМЕТО И МОРЕТО НА 21/04 B 0630 UTC: 
 
ЧАСТ ПЪРВА: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЯМА. 
 
ЧАСТ ВТОРА: СИНОПТИЧНА ОБСТАНОВКА НА 21/04 В 0300 UTC: ГРЕБЕН ОТ СЕВЕР 
НАД БАЛКАНСКИ ПОЛУОСТРОВ И ЗАПАДНО ЧЕРНО МОРЕ ОБРЪЩА ОТ СЕВЕРОИЗТОК И 
БАВНО СЕ РУШИ. ДОЛИНА ОТ ЮГОИЗТОК НАД ИЗТОЧНО ЧЕРНО МОРЕ БАВНО СЕ ЗАПЪЛВА. 
 
ЧАСТ ТРЕТА: ПРОГНОЗА ЗА 24 ЧАСА: РАЙОН 1: ВЯТЪР СЕВЕРОИЗТОК 2-3 СЛЕДОБЕД 
ИЗТОЧНА ЧЕТВЪРТ МОРЕ 1-2 СЛЕД ПОЛУНОЩ ИЗТОК-СЕВЕРОИЗТОК 3-4 РАЙОНИ 2 И 3: 
ВЯТЪР СЕВЕР 3-4 СЛЕДОБЕД ЗА ЗАПАДНАТА ЧАСТ НА РАЙОН 2 ОБРЪЩА ОТ ЮГОИЗТОК 
МОРЕ 2-3 ПРЕЗ НОЩТА ВЯТЪР ЗА ЗАПАДНИТЕ ЧАСТИ ЮГ-ЮГОИЗТОК 2-3 ЗА ИЗТОЧНИТЕ 
ЧАСТИ СЕВЕР 2-3 ВСИЧКИ РАЙОНИ: ВИДИМОСТ 5-10 МИЛИ ПРОМЕНЛИВА ОБЛАЧНОСТ 
ТЕМП МАКС 8-13 МИН 3-8 НА МОРСКАТА ВОДА 10-13 ГР/С. 
 
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ФАКТИЧЕСКИ ДАННИ НА 21/04 B 0600 UTC: 
ШАБЛА    ВЯТЪР NW  3 МОРЕ 2 ВИД 10 MLS ОБЛ 0 БАРО 1024 ТЕМП 9 
КАЛИАКРА ВЯТЪР NNW 4 МОРЕ 3 ВИД 10 MLS ОБЛ 3 БАРО 1024 ТЕМП 10 
ВАРНА    ВЯТЪР NW  3 МОРЕ 1 ВИД 10 MLS ОБЛ 5 БАРО 1024 ТЕМП 11 
ЕМИНЕ    ВЯТЪР NNW 3 МОРЕ 3 ВИД 10 MLS ОБЛ 0 БАРО 1024 ТЕМП 12 
БУРГАС   ВЯТЪР SW  3 МОРЕ 3 ВИД 10 MLS ОБЛ 3 БАРО 1025 ТЕМП 6 
АХТОПОЛ  ВЯТЪР SW  2 МОРЕ 1 ВИД 10 MLS ОБЛ 0 БАРО 1025 ТЕМП 9 
 
МЕТЕО ВАРНА    
 
---------- 
 
NAVWARN 095/19 
REGION: 
43 21,4 N 028 11,6 E 
43 21,4 N 028 17,2 E 
43 19,0 N 028 17,2 E 
43 19,0 N 028 11,6 E 
FM 0810 TO 1230 UTC ON 24 AND 25.04.2019 
PROHIBITED FOR NAVIGATION. 
 
NAVWARN 094/19 
REGION: 
43 21,5 N 028 10,0 E 
43 21,5 N 028 21,5 E 
43 20,0 N 028 21,5 E 
43 16,2 N 028 07,5 E 
FM 0700 TO 0940 UTC ON 24 AND 25.04.2019 
PROHIBITED FOR NAVIGATION. 
 
NAVWARN 093/19 
REGION: 
42 26,5 N 028 06,3 E 
42 26,5 N 028 08,5 E 
42 25,0 N 028 08,5 E 
42 25,0 N 028 05,9 E 
FM 0330 TO 1000 UTC ON 24 AND 25.04.2019 
DANGEROUS FOR NAVIGATION. 
 
NAVWARN 092/19 
REGION: 
42 26,5 N 027 58,0 E 
42 26,5 N 028 06,3 E 
42 25,0 N 028 05,9 E 
42 25,0 N 027 58,0 E 
FM 0330 TO 1000 UTC ON 24 AND 25.04.2019 
PROHIBITED FOR NAVIGATION. 
 
NAVWARN 091/19 
REGION: 
42 25,5 N 027 44,5 Е 
42 25,5 N 027 47,0 Е 
42 21,0 N 027 57,4 Е 
42 21,0 N 027 48,2 Е 
FM 0700 TO 1130 UTC ON 23 AND 24.04.2019 
PROHIBITED FOR NAVIGATION. 
 
NAVWARN 090/19 
REGION: 
43 01,3 N 028 11,4 Е 
43 00,0 N 028 16,9 Е 
42 55,0 N 028 16,9 Е 
42 53,0 N 028 10,2 Е 
42 59,4 N 028 10,2 Е 
FM 0630 TO 1200 UTC ON 23.04. 
FM 0600 TO 1200 UTC ON 24.04. AND 
FM 0600 TO 1000 UTC ON 25.04.2019 
DANGEROUS FOR NAVIGATION. 
 
NAVWARN 089/19 
REGION: 
43 03,8 N 028 01,4 E 
43 01,3 N 028 11,4 E 
42 59,4 N 028 10,2 E 
42 53,0 N 028 10,2 E 
42 50,3 N 028 01,4 E 
FM 0630 TO 1200 UTC ON 23.04. 
FM 0600 TO 1200 UTC ON 24.04. AND 
FM 0600 TO 1000 UTC ON 25.04.2019 
FORBIDDEN FOR NAVIGATION. 
 
NAVWARN 088/19 
REGION WITH CENTER:  
43 05 N 027 55,6 E AND R=4 CABLES 
FM 0600 TO 1230 UTC ON 22 AND 23.04.19 
FORBIDDEN FOR NAVIGATION,ANCHORAGE,FISHING, 
DIVING AND ANY TYPE OF UNDERWATER ACTIVITY. 
 
NAVWARN 087/19 
REGION WITH CENTER: 
43 04,4 N 027 54,9 E AND R=4 CABLES 
LIMITED BY COAST LINE 
FM 0600 TO 1230 UTC ON 22 AND 24.04.19 
FORBIDDEN FOR NAVIGATION,ANCHORAGE,FISHING, 
DIVING AND ANY TYPE OF UNDERWATER ACTIVITY. 
 
NAVWARN 068/19 
1. THE DRILLING SHIP ‘NOBLE GLOBETROTTER II’ IMO NO.9600786 
WILL CONDUCT DRILLING OPERATIONS IN POINT WITH COORDINATES: 
42 16,517 N 028 49,945 E 
FROM 02.04. UNTIL 02.07.2019 
2. REGION WITH CENTER - ABOVE MENTIONED COORDINATES AND R = 500 M. 
IS PROHIBITED FOR NAVIGATION UNTIL 02.07.2019. 
 
NAVWARN 052/19 
COVE OF ATIYA 
GREEN,STARBOARD-HAND LATERAL LIGHT BUOY 
WITH COORDINATES:42 27,01 N, 027 34,51 E UNLIT 
 
NAVWARN 36/19  
UNLIGHT NAVIGATIONAL BEACON CHERNI NOS   
WITH COORDINATES 42 55,71 N 027 54,17 E 
IS MISSING FROM ITS POSITION. 
 
NAVWARN 007/19 
SOZOPOLSKI LIGHT NAVIGATIONAL SIGN N4978.3 
WITH COORDINATES: 42 25,26 N 027 41,10 E UNLIT. 
 
NAVWARN 006/19 
POMORIJSKA NAVIGATIONAL LIGHT N4991.2 
WITH COORDINATES: 42 33,07 N 027 38,34 Е UNLIT. 
 
NAVWARN 004/19 
IN BOURAGS BAY ARE ESTABLISHED 3 SPECIAL BUOYS IN POINTS: 
1.42 28,050 N 027 41,780 Е 
2.42 28,544 N 027 41,638 Е 
3.42 28,010 N 027 40,901 E 
CHARACTERISTIC – YELLOW FLASHING LIGHT 4 SECONDS. 
 
NAVWARN 003/19 
REGION WITH CENTRE: 
42 28,08 N 027 41,65 E AND R=1 MILE 
PROHIBITED FOR NAVIGATION,ANCHORAGE,TROLLING,DIVING 
AND ANY TYPE UNDERWATER ACTIVITIES. ALL VESSELS TO PASS 
NORTHERLY FROM THE REGION. 
 
NAVWARN 002/19 
AGROUND UNLIT BUOY WITH LENGTH 4 METRES IN POINT: 
43 34,67 N 028 36,94 Е JUTTING 1 М. ABOVE SEA SURFACE, 
IS DANGEROUS FOR NAVIGATIONAL. 
 
NAVWARN 001/19 
1. EAST CARDINAL LIGHT BUOY ‘STAVRO BANKA’ 
IN BOURGAS BAY, COORDINATES: 
42 31,03 N 027 38,67 Е MISSING FROM ITS PLACE. 
2. REGION WITH CENTRE: 
42 31,03 N 027 38,67 Е AND R=2 CABLES 
DANGEROUS FOR NAVIGATION. 
 
NAVWARN 461/18 
REGION: 
43 32,66 N 028 36,35 E 
43 32,66 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,23 E 
AND THE COAST LINE IS FORBIDDEN FOR 
NAVIGATION,FISHING AND ANCHORAGE TO 
31.12.2019. 
 
---------- 
 
НАВИМ 095/19 
РАЙОН: 
43 21,4 N 028 11,6 E 
43 21,4 N 028 17,2 E 
43 19,0 N 028 17,2 E 
43 19,0 N 028 11,6 E 
ОТ 0810 ДО 1230 UTC НА 24 И 25.04.2019 
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ. 
 
НАВИМ 094/19 
РАЙОН: 
43 21,5 N 028 10,0 E 
43 21,5 N 028 21,5 E 
43 20,0 N 028 21,5 E 
43 16,2 N 028 07,5 E 
ОТ 0700 ДО 0940 UTC НА 24 И 25.04.2019 
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ. 
 
НАВИМ 093/19 
РАЙОН: 
42 26,5 N 028 06,3 E 
42 26,5 N 028 08,5 E 
42 25,0 N 028 08,5 E 
42 25,0 N 028 05,9 E 
ОТ 0330 ДО 1000 UTC НА 24 И 25.04.2019 
ОПАСЕН ЗА ПЛАВАНЕ. 
 
НАВИМ 092/19 
РАЙОН: 
42 26,5 N 027 58,0 E 
42 26,5 N 028 06,3 E 
42 25,0 N 028 05,9 E 
42 25,0 N 027 58,0 E 
ОТ 0330 ДО 1000 UTC НА 24 И 25.04.2019 
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ. 
 
НАВИМ 091/19 
РАЙОН: 
42 25,5 N 027 44,5 Е 
42 25,5 N 027 47,0 Е 
42 21,0 N 027 57,4 Е 
42 21,0 N 027 48,2 Е 
ОТ 0700 ДО 1130 UTC НА 23 И 24.04.2019 
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ. 
 
НАВИМ 090/19 
РАЙОН: 
43 01,3 N 028 11,4 Е 
43 00,0 N 028 16,9 Е 
42 55,0 N 028 16,9 Е 
42 53,0 N 028 10,2 Е 
42 59,4 N 028 10,2 Е 
ОТ 0630 ДО 1200 UTC НА 23.04., 
ОТ 0600 ДО 1200 UTC НА 24.04. И 
ОТ 0600 ДО 1000 UTC НА 25.04.2019 
ОПАСЕН ЗА ПЛАВАНЕ. 
 
НАВИМ 089/19 
РАЙОН: 
43 03,8 N 028 01,4 Е 
43 01,3 N 028 11,4 Е 
42 59,4 N 028 10,2 Е 
42 53,0 N 028 10,2 Е 
42 50,3 N 028 01,4 Е 
OТ 0630 ДО 1200 UTC НА 23.04., 
ОТ 0600 ДО 1200 UTC НА 24.04. И 
ОТ 0600 ДО 1000 UTC НА 25.04.2019 
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ. 
 
НАВИМ 088/19 
РАЙОН С ЦЕНТЪР: 
43 05 N 027 55,6 Е И R=4 КАБЕЛТА 
ОТ 0600 ДО 1230 UTC НА 22 И 23.04.2019  
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ,ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА,РИБОЛОВ, 
ВОДОЛАЗНА И ВСЯКАКЪВ ВИД ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ. 
 
НАВИМ 087/19 
РАЙОН С ЦЕНТЪР: 
43 04,4 N 027 54,9 Е R=4 КАБЕЛТА И 
ОГРАНИЧЕН ОТ БРЕГОВАТА ЧЕРТА  
ОТ 0600 ДО 1230 UTC НА 22 И 24.04.2019 
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ,ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА,РИБОЛОВ, 
ВОДОЛАЗНА И ВСЯКАКЪВ ВИД ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ. 
 
НАВИМ 068/19 
1. СОНДАЖЕН КОРАБ „NOBLE GLOBETROTTER II” IMO 9600786 
ЩЕ ИЗВЪРШВА СОНДАЖНИ ДЕЙНОСТИ В ТОЧКА С КООРДИНАТИ: 
42 16,517N 028 49,945Е 
ОТ 02.04. ДО 02.07.2019 
2. РАЙОН С ЦЕНТЪР - ПОСОЧЕНИТЕ КООРДИНАТИ И R=500 М. 
Е ЗАБРАНЕН ЗА КОРАБОПЛАВАНЕ ДО 02.07.2019 Г. 
 
НАВИМ 052/19 
ЗАЛИВ АТИЯ 
ДЕСЕН, ЗЕЛЕН ЛАТЕРАЛЕН БУЙ, СВЕТЕЩ С КООРДИНАТИ:  
42 27,01 N 027 34,51 E НЕ СВЕТИ. 
 
НАВИМ 036/19 
НЕСВЕТЕЩ НАВИГАЦИОНЕН ЗНАК ЧЕРНИ НОС С КОРДИНАТИ: 
42 55,71 N 027 54,17 E Е СНЕТ ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО. 
 
НАВИМ 007/19 
СОЗОПОЛСКИ СВЕТЕЩ НАВИГАЦИОНЕН ЗНАК N4978.3 
С КООРДИНАТИ: 42 25,26 N 027 41,10 E НЕ СВЕТИ. 
 
НАВИМ 006/19 
ПОМОРИЙСКА НАВИГАЦИОННА СВЕТЛИНА N4991.2 
С КООРДИНАТИ: 42 33,07 N 027 38,34 Е НЕ СВЕТИ. 
 
НАВИМ 004/19 
БУРГАСКИ ЗАЛИВ. ПОСТАВЕНИ СА 3 СВЕТЕЩИ ЖЪЛТИ 
СПЕЦИАЛНИ БУЯ В Т.К.: 
1. 42 28,050 N 027 41,780 Е 
2. 42 28,544 N 027 41,638 Е 
3. 42 28,010 N 027 40,901 E 
ХАРАКТЕРИСТИКА – ЖЪЛТА ПРОБЛЯСКВАЩА СВЕТЛИНА 4 СЕК.  
 
НАВИМ 003/19 
РАЙОН С ЦЕНТЪР: 
42 28,08 N 027 41,65 Е И R=1 МИЛЯ 
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ,ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА,ТРАЛЕНЕ, 
ВОДОЛАЗНА И ВСЯКАЪВ ВИД ПОДВОДНИ ДЕЙНОСТИ. 
ВСИЧКИ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ ДА ПРЕМИНАВАТ СЕВЕРНО 
ОТ УКАЗАНИЯ РАЙОН. 
 
НАВИМ 002/19 
ЗАСЕДНАЛ НЕСВЕТЕЩ БУЙ С ДЪЛЖИНА 4 МЕТРА В ТОЧКА С  
КОРДИНАТИ: 43 34,67 N 028 36,94 Е  ПОКАЗВАЩ СЕ 1 М. 
НАД ВОДНАТА ПОВЪРХНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВЯ НАВИГАЦИОННА 
ОПАСТНОСТ.  
 
НАВИМ 001/19 
1. ИЗТОЧЕН КАРДИНАЛЕН БУЙ СВЕТЕЩ "СТАВРО БАНКА" 
В БУРГАСКИ ЗАЛИВ С КООРДИНАТИ: 
42 31,03 N 027 38,67 Е ЛИПСВА ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО. 
2. РАЙОН С ЦЕНТЪР: 
42 31,03 N 027 38,67 Е И R=2 КАБЕЛТА 
ОПАСЕН ЗА ПЛАВАНЕ. 
 
НАВИМ 461/18 
РАЙОН:  
43 32,66 N 028 36,35 Е 
43 32,66 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,23 E 
И БРЕГОВАТА ЧЕРТА Е ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ,РИБОЛОВ 
И ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА ДО 31.12.2019 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО. 
 
---------- 
 
210600 UTC APR 19 
CONSTANTA RADIO 
 
FORECAST FOR THE WESTERN BLACK SEA COAST 
(AREA:43,5N–45,5N/029E–032E) 
 
PART 1: WARNING NIL. 
 
PART 2: SYNOPTIC SITUATION 21.04/00UTC 
RELATIVE LOW PRESS: 1011MB 38N 038E – DEEPENING. 
HIGH PRESS: 1024MB 50N 033E – DECREASING. 
 
PART 3: FORECAST FOR THE NEXT 12 HOURS 
(2104/06UTC-2104/18UTC) 
NW AND N WIND VEERING E AND SE 2-4 AT TIMES 5B OFFSHORE, 
VIS. 2-7NM, SEA MAINLY 2 NEAR THE COAST AND 3-4 OFFSHORE. 
 
PART 4: OUTLOOK FOR 12 HOURS 
(2104/18UTC-2204/06UTC) 
SE WIND BACKING NE 2-4 AT TIMES 5B OFFSHORE, VIS. 2-7NM, 
SEA MAINLY 2 NEAR THE COAST AND 3-4 OFFSHORE. 
 
CONSTANTA METEO