ДП"Пристанищна инфраструктура"
РКТ-Черно море

 
 
 
 
 
16.12.2017 1654 UTC 
TO ALL SHIPS IN BLACK SEA 
NEAR GALE WARNING № 59 
 
SYNOPTIC SITUATION AT 1500 UTC: A TROUGH FROM NORTH-NORTHEAST OVER  
BALKAN PENINSULA AND BLACK SEA SLOWLY MOVING TO EAST 
  
AREAS 1 TO 3: WIND FROM SOUTH-SOUTHWEST 5-6 GUSTS 7 SEA ABOUT 3   
  
16.12.2017 1654 СКВ  
ДО ВСИЧКИ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЮТИ СИЛЕН ВЯТЪР № 59 
  
СИНОПТИЧНА ОБСТАНОВКА В 1500 СКВ: ДОЛИНА ОТ СЕВЕР-СЕВЕРОИЗТОК НАД  
БАЛКАНСКИ ПОЛУОСТРОВ И ЧЕРНО МОРЕ БАВНО СЕ ДВИЖИ НА ИЗТОК 
  
РАЙОНИ 1 ДО 3: ВЯТЪР ЮГ-ЮГОЗАПАД 5-6 ПОРИВИ 7 МОРЕ ОКОЛО 3 
 
----------------- 
 
 
161730 UTC DEC 17 
VARNA RADIO 
WEATHER AND SEA BULLETIN FROM METEO 
NIMH VARNA 
 
PART ONE: NEAR GALE WARNING 
 
PART TWO: SYNOPSIS OF WEATHER CONDITIONS ON 16/12 AT 1500 UTC:  
A TROUGH FROM NORTH--NORTHEAST OVER BALKAN PENINSULA AND BLACK  
SEA SLOWLY MOVING TO EAST  
 
PART THREE: FORECAST FOR 12 HRS FOR AREA JULIETTE: WIND SOUTH- 
SOUTHWEST 5-6 GUSTS 7 SEA ABOUT 3 VISIBILITY 5-10 MLS CLOUDY RAIN. 
  
 ------------ 
 
 
WEATHER AND SEA BULLETIN ON 16/12 AT 1830 UTC 
 
PART ONE: NEAR GALE WARNING 
 
PART TWO: SYNOPSIS OF WEATHER CONDITIONS ON 16/12 AT 1500 UTC: A TROUGH  
FROM NORTH-NORTHEAST OVER BALKAN PENINSULA AND BLACK SEA SLOWLY  
MOVING TO EAST  
            
PART THREE: FORECAST FOR 24 HRS: AREAS 1 TO 3: WIND SOUTH-SOUTHWEST 5-6  
GUSTS 7 AFTER MIDNIGHT FOR NORTH HALH OF AREA 1 VEERING TO NORTH FOR THE  
REST PART OF AREAS BACKING TO SOUTH SEA ABOUT 3 TOMORROW WIND FOR ALL AREAS 
GRADUALLY VEERING TO NORTH 5-6 SEA 3-4 VISIBILITY 5-10 MLS CLOUD RAIN  
TEMP MIN 8-13 MAX 12-17 SEA WATER 9-12 FOR AREA 1 6-8 DGS C 
 
PART FOUR: STATION REPORTS ON 16/12 AT 1800 UTC 
SHABLA   WIND SSW 4 SEA 3 VIS 10 MLS CLOUDS  0 PRESS 1007 TEMP 14 
KALIAKRA WIND SSW 4 SEA 3 VIS 10 MLS CLOUDS  0 PRESS 1005 TEMP 13 
VARNA    WIND WNW 2 SEA 3 VIS  5 MLS CLOUDS  8 PRESS 1007 TEMP 17 
EMINE    WIND W   5 SEA 2 VIS  5 MLS CLOUDS 10 PRESS 1007 TEMP 16 
BURGAS   WIND SW  4 SEA 2 VIS 10 MLS CLOUDS 10 PRESS 1008 TEMP 17 
AHTOPOL  WIND SW  5 SEA 1 VIS 10 MLS CLOUDS  8 PRESS 1009 TEMP 17 
 
МETEO NIMH VARNA 
AR 
   
БЮЛЕТИН ЗА ВРЕМЕТО И МОРЕТО НА 16/12 B 1830 СКВ 
 
ЧАСТ ПЪРВА: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЧТИ СИЛЕН ВЯТЪР 
 
ЧАСТ ВТОРА: СИНОПТИЧНА ОБСТАНОВКА НА 16/12 В 1500 СКВ: ДОЛИНА ОТ  
СЕВЕР-СЕВЕРОИЗТОК НАД БАЛКАНСКИ ПОЛУОСТРОВ И ЧЕРНО МОРЕ БАВНО СЕ  
ДВИЖИ НА ИЗТОК 
  
ЧАСТ ТРЕТА: ПРОГНОЗА ЗА 24 ЧАСА: РАЙОНИ 1 ДО 3: ВЯТЪР ЮГ-ЮГОЗАПАД 5-6  
ПОРИВИ 7 СЛЕД ПОЛУНОЩ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНАТА ПОЛОВИНА НА РАЙОН 1 ОБРЪЩА ОТ  
СЕВЕР ЗА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОБРЪЩА ОТ ЮГ МОРЕ ОКОЛО 3 УТРЕ ВЯТЪР ПОСТЕПЕННО  
ОБРЪЩА ОТ СЕВЕР 5-6 МОРЕ 3-4 ВИДИМОСТ 5-10 МИЛИ ОБЛАЧНО ДЪЖД ТЕМП МИН 8-13 
МАКС 12-17 НА МОРСКАТА ВОДА 9-12 ЗА РАЙОН 1 6-8 ГР С 
 
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ФАКТИЧЕСКИ ДАННИ НА 16/12 B 1800 СКВ 
SHABLA   WIND SSW 4 SEA 3 VIS 10 М CLOUDS  0 PRESS 1007 TEMP 14 
KALIAKRA WIND SSW 4 SEA 3 VIS 10 М CLOUDS  0 PRESS 1005 TEMP 13 
VARNA    WIND WNW 2 SEA 3 VIS  5 М CLOUDS  8 PRESS 1007 TEMP 17 
EMINE    WIND W   5 SEA 2 VIS  5 М CLOUDS 10 PRESS 1007 TEMP 16 
BURGAS   WIND SW  4 SEA 2 VIS 10 М CLOUDS 10 PRESS 1008 TEMP 17 
AHTOPOL  WIND SW  5 SEA 1 VIS 10 М CLOUDS  8 PRESS 1009 TEMP 17 
 
МЕТЕО НИМХ ВАРНА 
АР    
 
---------- 
 
NAVWARN 425/15.12.2017 
EVXINOGRADSKI LIGHT BEACON: 
43 13,00 N  027 59,22 E - UNLIT. 
 
NAVWARN 414/17 
REGION: 
43 32,66 N 028 36,35 E 
43 32,66 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,23 E 
AND COAST LINE IS FORBIDDEN FOR 
NAVIGATION,FISHING AND ANCHORAGE TO 
31.12.18 INCLUDING. 
 
NAVWARN 400/17 
POMORIJSKI REEF LIGHT BEACON NR4990 
42 33,04 N 027 39,68 E UNLIT. 
 
NAVWARN 343/17 
THE DRILLING SHIP GLOBETROTTER II WILL 
CONDUCT A DRILL SURVEY FROM 23.09.2017 AT POINT: 
43 10 04,104 N 029 37 09,243 E. 
ALL SHIPS TO NAVIGATE WITH CAUTION AND  
TO KEEP A SAFE DISTANCE OF 3 NM. 
 
NAVWARN 313/17  
NAVIGATIONAL LIGHT IS PLACED ON NORTH BUND  
IN AREA ROSENEC: 42 26,328 N 027 31,650 E  
WITH HEIGHT 4 MTRS AND LIGHT CHARACTERISTICS 
RED FL 3 SEC 2 MILES. 
 
NAVWARN 312/17  
ITS PLACED SPECIAL BUOY 5Y: 42 28,933 N 027 28,583 E  
WITH LIGHT CHARACTERISTICS YELLOW FL 4 SEC 2 MLS. 
 
NAVWARN 311/17  
ITS PLACED SPECIAL BUOY 4Y: 42 28,824 N 027 28,479 E  
WITH LIGHT CHARACTERISTICS YELLOW FL 4 SEC 2 MLS. 
 
NAVWARN 012/17 
THE NAUTOPHONE OF THE ISLAND SVETI IVAN 
LIGHTHOUSE WITH COORDINATES(WGS 84): 
42 26,30 N 027 41,44 E IS NOT WORKING. 
 
NAVWARN 415/16 
STARBOARD-HAND LATERAL LIGHT BUOY WITH COORDINATES: 
42 27,01 N 027 34,51 E  IS REMOVED FROM ITS PLACE. 
 
---------- 
 
 
НАВИМ 425/17  
ЕВКСИНОГРАДСКИ СВЕТЕЩ НАВИГАЦИОНЕН  
ЗНАК С КООРДИНАТИ: 
43 13,00 N  027 59,22 Е  
НЕ СВЕТИ. 
 
 
НАВИМ 414/17 
РАЙОН: 
43 32,66 N 028 36,35 E 
43 32,66 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,23 E 
И БРЕГОВАТА ЧЕРТА Е ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ, РИБОЛОВ 
И ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА ДО 31.12.2018 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО. 
 
НАВИМ 400/17  
СВЕТЕЩ НАВИГАЦИОНЕН ЗНАК ПОМОРИЙСКИ РИФ N4990 С  
КООРДИНАТИ: 42 33,04 N 027 39,68 Е  НЕ СВЕТИ. 
 
НАВИМ 343/17 
СОНДАЖЕН КОРАБ GLOBETROTTER ІІ ЩЕ ИЗВЪРШВА 
ПРОУЧВАТЕЛЕН СОНДАЖ ОТ 23.09.2017 В ТОЧКА: 
43 10 04,104 N 029 37 09,243 E. 
МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА ПЛАВАТ С ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ И 
ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ ОТ 3 МОРСКИ МИЛИ. 
 
НАВИМ 313/17  
ПОСТАВЕНА Е ЧЕРВЕНА НАВИГАЦИОННА СВЕТЛИНА НА 
СЕВЕРНАТА БУНА В МЕСТНОСТ "РОСЕНЕЦ" В Т.К.: 
42 26,328 N 027 31,650 Е С ВИСОЧИНА 4 МЕТРА И Х-КА  
НА СВЕТЕНЕ: ЧЕРВЕНА,ПРОБЛЯСКВАЩА,3 СЕКУНДИ,2 МИЛИ. 
 
НАВИМ 312/17 
ПОСТАВЕН Е СПЕЦИАЛЕН БУЙ С № 5Y В Т.К.: 
42 28,933 N 027 28,583 Е И Х-КА НА СВЕТЕНЕ:  
ЖЪЛТА, ПРОБЛЯСКВАЩА, 4 СЕКУНДИ, 2 МИЛИ. 
 
НАВИМ 311/17 
ПОСТАВЕН Е СПЕЦИАЛЕН БУЙ С № 4Y В Т.К.: 
42 28,842 N 027 28,479 Е И Х-КА НА СВЕТЕНЕ:  
ЖЪЛТА, ПРОБЛЯСКВАЩА, 4 СЕКУНДИ, 2 МИЛИ. 
 
НАВИМ 012/17 
НАУТОФОН НА ФАР СВЕТИ ИВАН С КООРДИНАТИ (WGS 84): 
42 26,30 N 027 41,44 E  НЕ ФУНКЦИОНИРА. 
 
НАВИМ 415/16 
ДЕСЕН ЛАТЕРАЛЕН ЗЕЛЕН БУЙ СВЕТЕЩ С ТОЧКА КОРДИНАТИ: 
42 27,01 N 027 34,51 E, Е СНЕТ ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО. 
 
---------- 
 
151027 UTC DEC 17 
CONSTANTA RADIO 
  
NEAR GALE TO GALE WARNING  NR 62 
  
FOR THE W-ERN BLACK SEA COAST 
(AREA:43,5N-45,5N; 29E-32E) 
  
VALID FROM 15.12/1800 UTC TO 17.12/1800 UTC 
S-ERN AND SW-ERN WIND VEERING NW, TEMPORARY  
FORCE 6 TO 7 B, AT TIMES 8 B OFFSHORE. 
SEA STATE: 3 TO 4 NEAR THE COAST AND 4 TO 6 OFFSHORE. 
  
CONSTANTA METEO 
-------------- 
 
161800 UTC DEC 17 
CONSTANTA RADIO 
  
FORECAST FOR THE WESTERN BLACK SEA COAST 
(AREA:43,5N–45,5N,29E–32E) 
  
PART 1.NEAR GALE WARNING 
MAINLY SW-ERN WIND VEERING NW NEAR THE COAST, 
TEMPORARILY FORCE 7B 
PART 2.SYNOPTIC SITUATION AT 1612/12UTC 
LOW PRESS:997MB:50N,28E–MOVING TO NE 
HIGH PRESS:1021MB:37N,32E–RELATIVE STATIONARY 
PART 3.FORECAST FOR THE NEXT 12 HOURS 
(1612/18UTC-1712/06UTC) 
MAINLY SW-ERN WIND VEERING NW NEAR THE COAST, 
FORCE 5-7B 
VISIBILITY:2-7NM 
SEA STATE:3-4 NEAR THE COAST AND 5-6 OFFSHORE 
PART 4.OUTLOOK FOR 12 HOURS 
(1712/06UTC-1712/18UTC) 
NW-ERN WIND NEAR THE COAST AND MAINLY SW-ERN WIND 
VEERING NW OFFSHORE,FORCE 5-7B,AT TIMES 8B OFFSHORE 
VISIBILITY:2-7NM 
SEA STATE:3-4 NEAR THE COAST AND 5-6 OFFSHORE. 
  
CONSTANTA METEO