ДП"Пристанищна инфраструктура"
РКТ-Черно море

 
 
301730 UTC SEP 20 
VARNA RADIO   
WEATHER AND SEA BULLETIN FROM METEO 
NIMH VARNA 
 
PART ONE: WARNING NIL 
 
PART TWO: SYNOPSIS OF WEATHER CONDITIONS ON 30/09 AT 1500 UTC:  
A LOW 1004 HPA OVER MOLDOVA AND UKRAINE MOVING SLIGHTLY  
TO WEST AND FILLING UP 
  
PART THREE: FORECAST FOR 12 HRS FOR AREA JULIETTE:  
WIND SOUTHWEST QUARTER 3-4 GUSTS 5 AT NIGHT OVER SOUTH  
DECREASING 2-3 SEA 2-3 VISIBILITY 5-10 MLS  
MOSTLY CLOUDY SHOWERS 
 
 
 
======================================================= 
WEATHER AND SEA BULLETIN ON 30/09 AT 1830 UTC 
 
PART ONE: WARNING NIL 
 
PART TWO: SYNOPSIS OF WEATHER CONDITIONS ON 30/09 AT 1500 UTC:  
A LOW 1004 HPA OVER MOLDOVA AND UKRAINE MOVING SLIGHTLY TO  
WEST AND FILLING UP 
  
PART THREE: FORECAST FOR 24 HRS: AREAS 1 TO 3: WIND SOUTHWEST QUARTER 2-4  
FOR AREA 2 AND TEMPORARILY FOR AREA 1 GUSTS 5 SEA 1-2 FOR AREA 2 AND  
TOMORROW FOR AREA 1 2-3 VISIBILITY 5-10 MLS MOSTLY CLOUDY SHOWERS  
TEMP MIN 15-20 MAX 18-23 SEA WATER 21-24 DGS C 
 
PART FOUR: STATION REPORTS ON 30/09 AT 1800 UTC 
SHABLA   WIND WSW  2 SEA 1 VIS  10 MLS CLOUDS  3 PRESS 1007 TEMP 14 
KALIAKRA WIND NNW  3 SEA 3 VIS  10 MLS CLOUDS  0 PRESS 1007 TEMP 18 
VARNA    WIND W    1 SEA 1 VIS  10 MLS CLOUDS  3 PRESS 1008 TEMP 16 
EMINE    WIND WNW  2 SEA 1 VIS  10 MLS CLOUDS  8 PRESS 1008 TEMP 18 
BURGAS   WIND W    2 SEA 1 VIS   5 MLS CLOUDS  6 PRESS 1009 TEMP 17 
AHTOPOL  WIND WSW  2 SEA 1 VIS  10 MLS CLOUDS  8 PRESS 1010 TEMP 15 
 
METEO NIMH VARNA 
AR  
 
БЮЛЕТИН ЗА ВРЕМЕТО И МОРЕТО НА 30/09 B 1830 СКВ 
 
ЧАСТ ПЪРВА: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЯМА 
 
ЧАСТ ВТОРА: СИНОПТИЧНА ОБСТАНОВКА НА 30/09 В 1500 СКВ: ЦИКЛОН 1004 ХПА  
НАД МОЛДОВА И УКРАЙНА ДВИЖИ СЕ СЛАБО НА ЗАПАД И СЕ ЗАПЪЛВА 
  
ЧАСТ ТРЕТА: ПРОГНОЗА ЗА 24 ЧАСА: РАЙОНИ 1 ДО 3: ВЯТЪР ЮГОЗАПАДНА ЧЕТВЪРТ 2-4  
ЗА РАЙОН 2 И ВРЕМЕННО ЗА РАЙОН 1 ПОРИВИ 5 МОРЕ 1-2 ЗА РАЙОН 2 И УТРЕ ЗА  
РАЙОН 1 2-3 ВИДИМОСТ 5-10 МИЛИ ПРЕДИМНО ОБЛАЧНО КРАТКОТРАЙНИ ВАЛЕЖИ  
ТЕМП МИН 15-20 МАКС 18-23 МОРСКАТА ВОДА 21-24 ГР С 
   
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ФАКТИЧЕСКИ ДАННИ НА 30/09 B 1800 СКВ 
ШАБЛА    ВЯТЪР WSW  2 МОРЕ 1 ВИД  10 MLS ОБЛ  3 БАРО 1007 ТЕМП 14 
КАЛИАКРА ВЯТЪР NNW  3 МОРЕ 3 ВИД  10 MLS ОБЛ  0 БАРО 1007 ТЕМП 18 
ВАРНА    ВЯТЪР W    1 МОРЕ 1 ВИД  10 MLS ОБЛ  3 БАРО 1008 ТЕМП 16 
ЕМИНЕ    ВЯТЪР WNW  2 МОРЕ 1 ВИД  10 MLS ОБЛ  8 БАРО 1008 ТЕМП 18 
БУРГАС   ВЯТЪР W    2 МОРЕ 1 ВИД   5 MLS ОБЛ  6 БАРО 1009 ТЕМП 17 
АХТОПОЛ  ВЯТЪР WSW  2 МОРЕ 1 ВИД  10 MLS ОБЛ  8 БАРО 1010 ТЕМП 15 
 
МЕТЕО НИМХ ВАРНА 
АР 
---------- 
 
NAVWARN 404/20 
VARNA BAY 
SAILING REGATTA EUROPEAN CUP BULGARIA 2020 
CLASS LASER WILL BE HELD  
FM 0900 TO 1530 UTC ON 02.10. 
FM 0730 TO 1530 UTC ON 03.10. AND 
FM 0600 TO 1430 UTC ON 04.10.2020 
43 11,95N 027 55,57E 
43 11,29N 027 55,76E 
43 12,85N 027 58,81E 
43 11,72N 027 58,86E 
THE REGION IS TEMPORARILY FORBIDDEN FOR  
NAVIGATION.PROVIDING YACHTS: BREEZE,OGINEV, 
PETRA, HYGEIA,PANACEA, ALBIREO AND 6  
MOTOR BOATS.COMMUNICATION ON VHF CH 73. 
 
NAVWARN 403/20 
SOUTH OF CAPE GALATA 
DRIFTING BUOY MOVING TO NORTH 
REPORTED ON 28.09.2020 AT 2330 UTC 
BEARING 160 DEGREES DISTANCE 2,4 MILES 
IT IS NAVIGATION DANGER. 
 
NAVWARN 399/20 
SE FM CAPE GALATA. NAVY TRAINING. 
ARTILLERY FIRINGS FM 0500 TO 0800 UTC 
ON 30.09. AND 01.10.2020 IN REGION: 
43 01,3 N 028 11,4 E 
43 00,0 N 028 16,9 E 
42 55,0 N 028 16,9 E 
42 53,0 N 028 10,2 E 
42 59,4 N 028 10,2 E, DANGEROUS FOR NAVIGATION. 
 
NAVWARN 398/20 
SE FM CAPE GALATA. NAVY TRAINING. 
ARTILLERY FIRINGS FM 0500 TO 0800 UTC 
ON 30.09. AND 01.10.2020 IN REGION: 
43 03,8 N 028 01,4 E 
43 01,3 N 028 11,4 E 
42 59,4 N 028 10,2 Е 
42 53,0 N 028 10,2 E 
42 50,3 N 028 01,4 E, PROHIBITED FOR NAVIGATION. 
 
NAVWARN 362/20 
VARNA LAKE. NON-SELF-PROPELLED DREDGER 
'ESCANA' IS POSITIONED AT A POINT WITH 
COORDINATES: 
43 12,083 N 027 52,933 E AND IS CONNECTED 
TO THE SHORE WITH A PIPE AND POWER CABLE 
AT A POINT WITH COORDINATES: 
43 11,917 N 027 52,883 E. 
IT IS PROHIBITED FOR VESSELS TO ENTER  
IN THE AREA WITH A RADIUS OF 250 METERS  
FROM THE DREDGER AND 250 METERS EAST  
AND WEST OF THE PIPE FROM 01.09. TILL 
31.11.2020. DUTY WATCH ON VHF CH 9. 
 
NAVWARN 283/20 
VARNA LAKE, PORT TEC VARNA. 
FROM 16.07.2020 RIGHT LATERAL BUOY NR.211 
IN CANNAL 2 VARNA WITH COORDINATES: 
43 11 24,032 N 027 45 41,236 Е 
IS REMOVED FROM ITS PLACE. 
 
NAVWARN 250/20 
LAKE OF VARNA. REGION: 
43 12,333 N 027 52,016 E 
43 12,402 N 027 51,695 E 
43 12,393 N 027 51,567 E 
43 12,400 N 027 51,495 E 
43 12,324 N 027 51,385 E 
43 12,295 N 027 51,322 E 
43 12,112 N 027 52,241 E 
43 12,153 N 027 52,287 E 
43 12,330 N 027 52,185 E 
FM 22.06.2020 IS PROHIBITED FOR NAVIGATION, ENTRANCE 
OF SEACRAFTS, EXCEPT SUCH AS ENGAGED WITH DREDGING 
ACTIVITIES OF THE NAVIGATIONAL CANALS IN PORT VARNA. 
 
NAVWARN 191/20 
VARNA BAY. REGION: 
43 10,456 N 027 54,909 E 
43 10,566 N 027 54,961 E 
43 10,605 N 027 55,009 E 
43 10,478 N 027 55,204 E 
43 10,388 N 027 55,139 E AND COAST LINE 
PROHIBITED FOR NAVIGATION AND ENTRANCE 
OF SEACRAFTS FROM 20.05. TO 18.11.2020. 
 
NAVWARN 150/20 
BULGARIA. 
TO ALL SHIPS VISITING BULGARIAN PORTS 
THE FOLLOWING INFORMATION SHOULD BE 
UPDATED AND REPORTED VIA RADIO/VHF 
CHANNEL 11, 4 HOURS BEFORE THE ESTIMATED 
TIME OF ARRIVAL: 
A.TOTAL NUMBER OF PERSONS ON BOARD 
(BOTH CREW AND PASSENGERS) 
B.NUMBER OF PERSONS INFECTED WITH 
COVID-19 
C.NUMBER OF PERSONS SUSPECTED TO BE 
INFECTED WITH COVID-19 
D.NUMBER OF PLANNED CREW CHANGES. 
VTS AUTHORITY BLACK SEA DIRECTORATE 
 
NAVWARN 079/20 
BURGAS BAY. FISHING PORT "POMORIE". 
PORT-HAND LATERAL RED LIGHT BUOY IN PSN: 
42 33,04 N 027 38,77 E IS MISSING FROM ITS PLACE. 
 
NAVWARN 033/20 
BAY OF ATIYA. 
STARBOARD-HAND LATERAL GREEN LIGHT BUOY IN PSN: 
42 27,01 N 027 34,51 E IS MISSING FROM ITS PLACE. 
 
NAVWARN 029/20 
1. NORTHEAST FROM CAPE SVETI GEORGI: LIGHT,   
EASTERN, CARDINAL BUOY - REEF ALADZHA   
WITH COORDINATES: 43 16,52 N 028 04,29 E   
MISSING FROM ITS PLACE.   
2. REGION WITH CENTRE: 43 16,52 N 028 04,29 E AND 
R=2 CABLES IS DANGER FOR NAVIGATION.  
 
NAVWARN 019/20 
REGION:   
43 32,66 N 028 36,35 E   
43 32,66 N 028 36,99 E   
43 32,11 N 028 36,99 E   
43 32,11 N 028 36,23 E   
AND THE COAST LINE IS FORBIDDEN FOR   
NAVIGATION,FISHING AND ANCHORAGE TO 31.12.2020.   
   
NAVWARN 009/20 
REGION WITH CENTER:   
42 31,03 N 027 38,67 E AND R= 2 CABLES   
IS DANGEROUS FOR NAVIGATION.   
   
NAVWARN 005/20 
BURGAS BAY: OCEANOGRAPHIC MEASURING BUOY ODAS   
WITH COORDINATES: 42 30,447 N 027 36,089 E WAS   
REMOVED FROM ITS PLACE. INSTEAD A RED SIGNAL BUOY   
IS SET. ALL SAILORS TO KEEP A SAFE DISTANCE OF 1 CABLE.   
   
NAVWARN 001/20 
POMORIJSKA NAVIGATIONAL LIGHT N4991.2   
WITH COORDINATES: 42 33,07 N 027 38,34 E UNLIT.   
 
---------- 
НАВИМ 404 /20  
ВАРНЕНСКИ ЗАЛИВ. 
ЕВРОПЕЙСКА КУПА БЪЛГАРИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО В  
КЛАС “ЛАЗЕР” ЗА 2020 Г.  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  
ОТ 0900 UTC ДО 1530 UTC НА 02 ОКТ 2020,   
ОТ 0700 UTC ДО 1530 UTC НА 03 ОКТ 2020 И  
ОТ 0600 UTC ДО 1430 UTC  
НА 04 ОКТ 2020 В РАЙОН ОГРАНИЧЕН ОТ Т.К.: 
43 11.95 N   027 55.57 E 
43 11.29 N   027 55.76 E 
43 12.85 N   027 58.81 E 
43 11.72 N   027 58.86 E. 
РАЙОНЪТ Е ВРЕМЕННО ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ. 
ОСИГУРЯВАЩИ СЪДОВЕ: В/Я БРИЗ, В/Я ОГИНЕВ, 
 В/Я ПЕТРА, В/Я ХИГИЯ, М/Я ПАНАЦЕЯ, В/Я АЛБИРЕО,  
И 6 БР. МОТОРНИ ЛОДКИ. ВРЪЗКА НА УКВ КАНАЛ 73. 
 
 
 
НАВИМ 403/20  
ЮЖНО  ОТ Н.ГАЛАТА 
НАВИГАЦИОННА ОПАСНОСТ ДРЕЙФУВАЩ БУЙ  
ДОКЛАДВАН 2330 UTC НА 28 СЕП 2020  
ПЕЛЕНГ 160 ГРАДУСА. ДИСТАНЦИЯ 2,4 МИЛИ 
ДВИЖИ СЕ НА СЕВЕР. 
 
НАВИМ 399/20 
ЮГОИЗТОЧНО ОТ Н. ГАЛАТА. УЧЕНИЕ НА ВМС. 
АРТИЛЕРИЙСКИ СТРЕЛБИ ОТ 0500 ДО 0800 UTC 
НА 30.09. И 01.10.2020 В РАЙОН: 
43 01,3 N 028 11,4 E 
43 00,0 N 028 16,9 E 
42 55,0 N 028 16,9 E 
42 53,0 N 028 10,2 E 
42 59,4 N 028 10,2 E, ОПАСЕН ЗА ПЛАВАНЕ. 
 
НАВИМ 398/20 
ЮГОИЗТОЧНО ОТ Н. ГАЛАТА. УЧЕНИЕ НА ВМС. 
АРТИЛЕРИЙСКИ СТРЕЛБИ ОТ 0500 ДО 0800 UTC 
НА 30.09. И 01.10.2020 В РАЙОН: 
43 03,8 N 028 01,4 E 
43 01,3 N 028 11,4 E 
42 59,4 N 028 10,2 Е 
42 53,0 N 028 10,2 E 
42 50,3 N 028 01,4 E, ЗАБРАНЕН  ЗА ПЛАВАНЕ. 
 
НАВИМ 362/20 
ВАРНЕНСКО ЕЗЕРО 
НЕСАМОХОДНА СМУКАЧКА „ЕСКАНА" Е ПОЗИЦИОНОРАНА В ТОЧКА:  
43 12,083 N 027 52,933 E 
И Е СВЪРЗАНА С БРЕГА С ТРЪБА И ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ В ТОЧКА:  
43 11,917 N 027 52,883 E. 
ЗАБРАНЯВА СЕ НАВЛИЗАНЕТО НА ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТА В РАЙОН  
С РАДИУС 250 М ОТ СМУКАЧКАТА И 250 М ИЗТОЧНО И ЗАПАДНО  
ОТ ТРЪБАТА ОТ 01.09. ДО 30.10.2020. 
ДЕЖУРНА ВАХТА НА УКВ КАНАЛ 9. 
 
НАВИМ 283/20 
ВАРНЕНСКО ЕЗЕРО, ПРИСТАНИЩЕ ТЕЦ ВАРНА  
ОТ 16.07.2020 ДЕСЕН ЛАТЕРАЛЕН БУЙ № 211 
В КАНАЛ № 2 ВАРНА С КООРДИНАТИ: 
43 11 24,032 N 027 45 41,236 Е 
Е СНЕТ ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО. 
 
НАВИМ 250/20 
ВАРНЕНСКО ЕЗЕРО. РАЙОН: 
43 12,333 N 027 52,016 E 
43 12,402 N 027 51,695 E 
43 12,393 N 027 51,567 E 
43 12,400 N 027 51,495 E 
43 12,324 N 027 51,385 E 
43 12,295 N 027 51,322 E 
43 12,112 N 027 52,241 E 
43 12,153 N 027 52,287 E 
43 12,330 N 027 52,185 E 
ОТ 22.06.2020 Е ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ, НАВЛИЗАНЕ НА  
ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА В РАЙОНА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА 
ТАКИВА АНГАЖИРАНИ С ДЕЙНОСТИ ПО ДРАГИРАНЕ НА 
ПЛАВАТЕЛНИТЕ КАНАЛИ В ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА. 
 
НАВИМ 191/20  
ВАРНЕНСКИ ЗАЛИВ. РАЙОН:  
43 10,456 N 027 54,909 E 
43 10,566 N 027 54,961 E 
43 10,605 N 027 55,009 E 
43 10,478 N 027 55,204 E 
43 10,388 N 027 55,139 E И БРЕГОВАТА ЧЕРТА 
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ И НАВЛИЗАНЕ НА ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА 
ОТ 20.05. ДО 18.11.2020. 
 
НАВИМ 150/20 
БЪЛГАРИЯ. 
ДО ВСИЧКИ КОРАБИ, ПОСЕЩАВАЩИ БЪЛГАРСКИ ПРИСТАНИЩА. 
СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ ТРЯБВА ДА БЪДА ДОКЛАДВАНA ПО  
РАДИО / УКВ КАНАЛ 11, 4 ЧАСА ПРЕДИ  
ОЧАКВАНОТО ВРЕМЕ НА ПРИСТИГАНЕ: 
A.ОБЩ БРОЙ НА ЛИЦАТА НА БОРДА; 
B.БРОЙ НА ЛИЦА НА БОРДА, СТРАДАЩИ ОТ COVID-19; 
C.БРОЙ НА ЛИЦА НА БОРДА, ЗА КОИТО СЕ ПРЕДПОЛАГА  
ЧЕ СА ЗАРАЗЕНИ С НОВИЯ КОРОНАВИРУС; 
D.БРОЙ ПЛАНИРАНИ СМЕНИ НА ЛИЦА ОТ ЕКИПАЖА. 
ДИРЕКЦИЯ "РЪКОВОДСТВО НА КОРАБНИЯ ТРАФИК - ЧЕРНО МОРЕ". 
 
НАВИМ 079/20  
БУРГАСКИ ЗАЛИВ. РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ "ПОМОРИЕ". 
СВЕТЕЩ ЛЯВ ЧЕРВЕН ЛАТЕРАЛЕН БУЙ: 
42 33,04 N 027 38,77 E ЛИПСВА ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО. 
 
НАВИМ 033/20 
ЗАЛИВ АТИЯ. 
СВЕТЕЩ, ЗЕЛЕН ДЕСЕН ЛАТЕРАЛЕН БУЙ В Т.К.: 
42 27,01 N  027 34,51 Е 
ЛИПСВА ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО. 
 
НАВИМ 029/20  
СЕВЕРОИЗТОЧНО ОТ НОС СВ. ГЕОРГИ:  
1. СВЕТЕЩ,ИЗТОЧЕН,КАРДИНАЛЕН БУЙ - РИФ АЛАДЖА  
С КООРДИНАТИ: 43 16,52 N 028 04,29 E  
ЛИПСВА ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО.  
2. РАЙОН С ЦЕНТЪР: 43 16,52 N 028 04,29 E И R= 2 КАБЕЛТА  
Е ОПАСЕН ЗА КОРАБОПЛАВАНЕ.  
 
НАВИМ 019/20   
РАЙОН:    
43 32,66 N 028 36,35 Е   
43 32,66 N 028 36,99 E   
43 32,11 N 028 36,99 E   
43 32,11 N 028 36,23 E   
И БРЕГОВАТА ЧЕРТА Е ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ,РИБОЛОВ   
И ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА ДО 31.12.2020 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.   
   
НАВИМ 009/20   
РАЙОН С ЦЕНТЪР:   
42 31,03 N 027 38,67 E И R= 2 КАБЕЛТА   
Е ОПАСЕН ЗА ПЛАВАНЕ.   
   
НАВИМ 005/20   
БУРГАСКИ ЗАЛИВ: ОКЕАНОГРАФСКИ ИЗМЕРВАТЕЛЕН БУЙ ODAS   
С КООРДИНАТИ: 42 30,447 N 027 36,089 Е Е СНЕТ ОТ   
ЩАТНОТО СИ МЯСТО. НА МЯСТОТО Е ПОСТАВЕНА СИГНАЛНА ШАМАНДУРА   
С ЧЕРВЕН ЦВЯТ. МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ   
ОТ 1 КАБЕЛТ.   
    
НАВИМ 001/20   
ПОМОРИЙСКА НАВИГАЦИОННА СВЕТЛИНА N4991.2 С КООРДИНАТИ:   
42 33,07 N 027 38,34 Е НЕ СВЕТИ. 
 
---------- 
 
FROM 16.12.2019/1800 UTC THERE IS NO WEATHER FORECAST FROM   
CONSTANTA RADIO/ROMANIA, BECAUSE OF CEASE OF OPERATION.