БЮЛЕТИН ЗА ВРЕМЕТО И МОРЕТО НА 14/07 B 1830 СКВ

ЧАСТ ПЪРВА: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЯМА 

ЧАСТ ВТОРА: СИНОПТИЧНА ОБСТАНОВКА НА 14/07 В 1500 СКВ: СЛАБ ГРЕБЕН ОТ
СЕВЕР НАД СЕВЕРОИЗТОЧЕН БАЛКАНСКИ ПОЛУОСТРОВ И ЗАПАДНО ЧЕРНО МОРЕ ПОЧТИ
СЕ ЗАПАЗВА
 
ЧАСТ ТРЕТА: ПРОГНОЗА ЗА 24 ЧАСА: РАЙОНИ 1 ДО 3: ВЯТЪР СЕВЕРНА ЧЕТВЪРТ
2-4 СЛЕД ПОЛУНОЩ ПОРИВИ 5 ПРЕЗ ДЕНЯ СЕВЕРОИЗТОЧНА ЧЕТВЪРТ 2-4 ПОРИВИ 5
МОРЕ 2-3 ВИДИМОСТ 5-10 МИЛИ ПРЕДИМНО ЯСНО И СЛЪНЧЕВО ТЕМП МИН 21-26
МАКС 29-34 НА МОРСКАТА ВОДА 24-27 ГР С 

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ФАКТИЧЕСКИ ДАННИ НА 14/07 B 1800 СКВ
ШАБЛА    ВЯТЪР NNE  2 МОРЕ 3 ВИД  10 MLS ОБЛ  3 БАРО 1011 ТЕМП 27
КАЛИАКРА ВЯТЪР NNE  2 МОРЕ 2 ВИД  10 MLS ОБЛ  3 БАРО 1011 ТЕМП 26
ВАРНА    ВЯТЪР NNE  1 МОРЕ 3 ВИД  10 MLS ОБЛ  3 БАРО 1012 ТЕМП 26
ЕМИНЕ    ВЯТЪР NNE  4 МОРЕ 3 ВИД  10 MLS ОБЛ  4 БАРО 1010 ТЕМП 26
БУРГАС   ВЯТЪР E    3 МОРЕ 3 ВИД  10 MLS ОБЛ  4 БАРО 1011 ТЕМП 26
АХТОПОЛ  ВЯТЪР NNE  2 МОРЕ 3 ВИД  10 MLS ОБЛ  0 БАРО 1014 ТЕМП 26

МЕТЕО НИМХ ВАРНА
АР
----------

НАВИМ 341/24
СЕВЕРОИЗТОЧНО ОТ ВАРНЕНСКИ ЗАЛИВ.УЧЕНИЕ НА ВМС
ОТ 0630 ДО 1100 UTC НА 18.07.2024 В РАЙОН С ЦЕНТЪР: 
43 14,625 N 028 07,759 E И R= 5 КАБЕЛТА,
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ,ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА,РИБОЛОВ,
ВОДОЛАЗНА И ВСЯКАКЪВ ВИД ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ.

НАВИМ 339/24 
СЕВЕРОИЗТОЧНО ОТ ВАРНЕНСКИ ЗАЛИВ. УЧЕНИЕ НА ВМС
ОТ 0630 ДО 1100 UTC НА 17.07.2024 В РАЙОН С ЦЕНТЪР:
43 14,30 N 028 10,41 E И R= 5 КАБЕЛТА,
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ,ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА,РИБОЛОВ,
ВОДОЛАЗНА И ВСЯКАКЪВ ВИД ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ.

НАВИМ 336/24
СЕВЕРОИЗТОЧНО ОТ ВАРНЕНСКИ ЗАЛИВ. УЧЕНИЕ НА ВМС
ОТ 0630 ДО 1100 UTC НА 16.07.2024 В РАЙОН С ЦЕНТЪР:
43 17,10 N 028 09,17 E И R= 5 КАБЕЛТА,
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ,ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА,РИБОЛОВ,
ВОДОЛАЗНА И ВСЯКАКЪВ ВИД ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ.

НАВИМ 324/24
БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ.
НИК „АКАДЕМИК” ЩЕ ПРОВЕЖДА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА 
ЕКСПЕДИЦИЯ ОТ 1600 UTC НА 15.07. ДО 1600 UTC НА 
17.07.2024 В РАЙОН:
43 12 N 027 58 E
43 15 N 029 05 E
42 45 N 028 55 E
42 48 N 027 58 E.
ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЕДИЦИЯТА ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШВАНО 
ПРОБОНАБИРАНЕ СЪС CTD СОНДА, СПУСКАНЕ НА ЗООПЛАНКТОННИ
МРЕЖИ И ПОСТАНОВКА НА ДВА АРГО БУЯ. 
МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ ОТ КОРАБА.

НАВИМ 242/24
БУРГАСКИ ЗАЛИВ.
СВЕТЕЩ ИЗТОЧЕН КАРДИНАЛЕН БУЙ – СТАВРО БАНКА
Е ПОЗИЦИОНИРАН В ТОЧКА С КООРДИНАТИ:
42 31,110 N 027 38,465 Е.
МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ ОТ 2 КАБЕЛТА.

НАВИМ 158/24
ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС. ДВА СПЕЦИАЛНИ БУЯ, ЖЪЛТИ,СЪС
СВЕТЛИННА ХАРАКТЕРИСТИКА Ж.ПР.4С (СВ.0.5 ТМН. 3.5),
СА ПОСТАВЕНИ В ТОЧКИ С КООРДИНАТИ:
Y1 42 27,305 N 027 31,923 E
Y2 42 26,903 N 027 31,836 E.

НАВИМ 125/24
РЕФЕРЕНТНА СТАНЦИЯ DGPS КАВАРНА 900/901
С КООРДИНАТИ: 43 25.18 N 028 21,81 E,
НЕ ИЗЛЪЧВА СИГНАЛ.

НАВИМ 079/24
ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС.   
СПЕЦИАЛЕН БУЙ „Y1”, СЪС СВЕТЛИННА ХАРАКТЕРИСТИКА Ж.ПР.4С. 
И КООРДИНАТИ: 42 28,95 N 027 27,99 E Е СНЕТ ОТ ЩАТНОТО СИ
МЯСТО И ПОСТАВЕН ВРЕМЕННО В Т.К.: 42 28,885 N 027 27,914 E.

НАВИМ 059/24
ЮГОИЗТОЧНО ОТ Н.ГАЛАТА.
СОНДАЖНА ПЛАТФОРМА „GSP SATURN” Е ПОЗИЦИОНИРАНА В Т.К.:
43 02,67 N 028 11,60 Е. МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА СПАЗВАТ
БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ 5 КАБЕЛТА ОТ ПЛАТФОРМАТА.

НАВИМ 049/24
ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС.   
СПЕЦИАЛЕН БУЙ „Y2”, СЪС СВЕТЛИННА ХАРАКТЕРИСТИКА 
Ж.ПР.4С. И КООРДИНАТИ: 42 28.86 N  027 27.86 E
Е СНЕТ ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО.

НАВИМ 032/24
ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС.
СПЕЦИАЛЕН БУЙ Y3 С ХАРАКТЕРИСТИКА Ж.ПР.4С.
И КООРДИНАТИ: 42 28,81 N 027 27,78 E
Е ВРЕМЕННО СНЕТ ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО.

НАВИМ 027/24
ПРИСТАНИЩЕ КАВАРНА.
СВЕТЕЩ НАВИГАЦИОНЕН ЗНАК 5011 НА ЧЕЛОТО НА 
СЕВЕРНАТА БУНА НА КАВАРНА, С КООРДИНАТИ:
43 24,66 N 028 21,37 E
ЛИПСВА ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО (РАЗРУШЕН).
 
НАВИМ 025/24
БУРГАСКИ ЗАЛИВ.
В ТОЧКА С КООРДИНАТИ: 42 29,605 N 027 30,067 Е
Е ПОСТАВЕН ЖЪЛТ, СФЕРИЧЕН ОКЕАНОГРАФСКИ БУЙ SPOTTER, 
С ДИАМЕТЪР 0,42М, ОБОЗНАЧЕН С ЖЪЛТА СВЕТЛИНА С 
ХАРАКТЕРИСТИКА – ЖПР2.5С1М
МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ ОТ
2 КАБЕЛТА.

НАВИМ 023/24
ИЗТОЧНО ОТ АЛБЕНА.
НЕОБОЗНАЧЕНО И НЕОСВЕТЕНО МИДЕНО ПОЛЕ, 
ПРЕДСТАВЛЯВАЩО ОПАСНОСТ ЗА КОРАБОПЛАВАНЕТО 
С КООРДИНАТИ: 
43 22,50 N 028 07,33 E
43 22,50 N 028 07,75 E
43 22,17 N 028 07,75 E
43 22,17 N 028 07,33 E,
РАЙОНЪТ Е ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ.

НАВИМ 021/24
СЕВЕРОИЗТОЧНО ОТ Н. СВЕТИ ГЕОРГИ
СВЕТЕЩ ИЗТОЧЕН КАРДИНАЛЕН БУЙ – РИФ АЛАДЖА 
(ЧЕРЕН, СТЪЛБОВИДЕН, С ЖЪЛТА ЛЕНТА) С 
ХАРАКТЕРИСТИКА: Б Ч(3) 10С, 
{(СВ.0.6, ТМН.0.6)Х2, СВ.0.6, ТМН.7.0)},
2М, РЛП, РЕВУН, АИС MMSI 992071007  
Е ПОЗИЦИОНИРАН В ТОЧКА С КООРДИНАТИ:
43 16,537 N 028 04,290 Е.
МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА 
ДИСТАНЦИЯ ОТ 1 КАБЕЛТ.

НАВИМ 019/24
ИЗТОЧНО ОТ НОС ГАЛАТА.
В ТОЧКА С КООРДИНАТИ: 43 10,945 N 028 00,070 Е
Е ПОСТАВЕН БЯЛ, СФЕРИЧЕН ОКЕАНОГРАФСКИ БУЙ 
SC40 SVP BRST С ДИАМЕТЪР 0,4М, 
БЕЗ СВЕТЛИННА СИГНАЛИЗАЦИЯ. МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ 
ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ ОТ 1 КАБЕЛТ.
 
НАВИМ 017/24
ИЗТОЧНО ОТ НОС ГАЛАТА.
В ТОЧКА С КООРДИНАТИ: 43 10,920 N 027 59,755 Е
Е ПОСТАВЕН ЖЪЛТ, СФЕРИЧЕН ОКЕАНОГРАФСКИ 
БУЙ SPOTTER, С ДИАМЕТЪР 0,42М, 
ОБОЗНАЧЕН С ЖЪЛТА СВЕТЛИНА С 
ХАРАКТЕРИСТИКА – ЖПР2.5С1М
МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА СПАЗВАТ 
БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ ОТ 1 КАБЕЛТ.

НАВИМ 015/24
ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА, КАНАЛ 2.   
ЛЯВ ЛАТЕРАЛЕН БУЙ 218, СВЕТЕЩ С КООРДИНАТИ: 
43 11,52 N 027 44,16 E
Е ПРЕМАХНАТ ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО .

НАВИМ 013/24
ВАРНЕНСКО ЕЗЕРО.   
БУЙ 9 ЗА БЕЗОПАСНИ ВОДИ, СВЕТЕЩ, С КООРДИНАТИ: 
43 11,98 N 027 51,49 E
И БУЙ 11 ЗА БЕЗОПАСНИ ВОДИ, СВЕТЕЩ, С КООРДИНАТИ: 
43 11,40 N 027 48,08 E
СА ПРЕМАХНАТИ ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО.

НАВИМ 011/24
ВАРНЕНСКО ЕЗЕРО.
1.В ТОЧКА С КООРДИНАТИ: 43 11,57 N 027 51,42 Е 
Е ИНСТАЛИРАН И ЗАКОТВЕН  ЖЪЛТ, АВТОМАТИЧЕН БУЙ 
ЗА МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА СРЕДА С ДИАМЕТЪР 2 М, 
ОБОЗНАЧЕН С ЖЪЛТА СВЕТЛИНА С ХАРАКТЕРИСТИКА – ЖПР3С4М.
МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ.
2. В ТОЧКА С КООРДИНАТИ: 43 11,71 N 027 41,23 Е
Е ИНСТАЛИРАН И ЗАКОТВЕН  ЖЪЛТ, АВТОМАТИЧЕН БУЙ ЗА 
МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА СРЕДА С ДИАМЕТЪР 1,2 М, 
ОБОЗНАЧЕН С БЯЛА СВЕТЛИНА С ХАРАКТЕРИСТИКА – БГРПР3С1М
МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ.
 
НАВИМ 009/24
ПО ИНФОРМАЦИЯ НА СЛУЖБАТА ЗА НАВИГАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ 
НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ В РЕЗУЛТАТ НА ЛОШИ 
ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ НАМИРАЩИТЕ СЕ НА ПОДХОДИТЕ 
КЪМ ПРИСТАНИЩАТА ОДЕСА, ОЧАКОВ, ЧЕРНОМОРСК И 
ЮЖНИ КОНТАКТНИ МИННИ ЗАГРАЖДЕНИЯ СА КОМПРОМЕТИРАНИ.
ДРЕЙФУВАЩИ, САМОАКТИВИРАЩИ СЕ КОНТАКТНИ МИНИ 
ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЗАПЛАХА ЗА КОРАБОПЛАВАНЕТО В 
СЕВЕРОЗАПАДНАТА, ЗАПАДНАТА И ЮГОЗАПАДНАТА ЧАСТ 
НА ЧЕРНО МОРЕ.МОРЕПЛАВТЕЛИТЕ ДА ПЛАВАТ С 
ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ В ПОСОЧЕНИТЕ РАЙОНИ.

НАВИМ 007/24
ВАРНЕНСКО ЕЗЕРО.
ОТ 12.11.2020 В АКВАТОРИЯТА НА КАНАЛИ 1 И 2 И 
ВАРНЕНСКО ЕЗЕРО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ДРАГАЖНИ ДЕЙНОСТИ, 
ПОРАДИ КОЕТО ПЕРИОДИЧНО ЩЕ БЪДАТ СНЕМАНИ 
И ПОСТАВЯНИ ОТ ЩАТНИТЕ ИМ МЕСТА ОГРАЖДАЩИТЕ 
НАВИГАЦИОННИ БУЙОВЕ. МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ 
АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ИНСТРУКЦИИ ОТ ТРАФИК 
КОНТРОЛ ВАРНА ПРЕДИ МАНЕВРИРАНЕ В РАЙОНА.

НАВИМ 003/24
ВАРНЕНСКО ЕЗЕРО
РАЙОН ОГРАНИЧЕН ОТ Т.К.: 
43 12,333 N 027 52,016 Е
43 12,402 N 027 51,695 Е
43 12,393 N 027 51,567 Е
43 12,400 N 027 51,495 Е
43 12,324 N 027 51,385 Е
43 12,295 N 027 51,322 Е
43 12,112 N 027 52,241 Е
43 12,153 N 027 52,287 Е
43 12,330 N 027 52,185 Е
ОТ 22.06.2020 Е ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ, НАВЛИЗАНЕ НА 
ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА В РАЙОНА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТАКИВА 
АНГАЖИРАНИ С ДЕЙНОСТИ ПО ДРАГИРАНЕ НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ 
КАНАЛИ В ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА.