БЮЛЕТИН ЗА ВРЕМЕТО И МОРЕТО НА 10/12 B 0630 СКВ

ЧАСТ ПЪРВА: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЯМА

ЧАСТ ВТОРА: СИНОПТИЧНА ОБСТАНОВКА НА 10/12 В 0300 СКВ: 
ЦИКЛОН 1010 ХПА НАД ИЗТОЧНАТА ПОЛОВИНА НА ЧЕРНО МОРЕ ДВИЖИ СЕ НА СЕВЕРОИЗТОК 
И СЕ ЗАПЪЛВА ДОЛИНА ОТ СЕВЕРОЗАПАД НАД ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА РАЗШИРЯВА СЕ НА ЮГОИЗТОК

ЧАСТ ТРЕТА: ПРОГНОЗА ЗА 24 ЧАСА: РАЙОНИ 1 ДО 3: ВЯТЪР СЕВЕР-СЕВЕРОЗАПАД 
ОБРЪЩА ОТ ЮЖНА ЧЕТВЪРТ 2-4 ПОРИВИ 5 МОРЕ 2-3 В ОТКРИТО МОРЕ ВРЕМЕННО 3-4 
ВИДИМОСТ 5-10 МИЛИ ЗНАЧИТЕЛНА ОБЛАЧНОСТ ТЕМП МИН -1 ДО 4 МАКС 5-10 НА 
МОРСКАТА ВОДА 8-11 ЗА РАЙОН 1 5-8 ГР С

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ФАКТИЧЕСКИ ДАННИ НА 10/12 B 0600 СКВ
ШАБЛА    ВЯТЪР NW   2 МОРЕ 3 ВИД  10 MLS ОБЛ 10 БАРО 1019 ТЕМП -1
КАЛИАКРА ВЯТЪР NNE  2 МОРЕ 2 ВИД  10 MLS ОБЛ 10 БАРО 1019 ТЕМП 0
ВАРНА    ВЯТЪР W    2 МОРЕ 2 ВИД   5 MLS ОБЛ  9 БАРО 1020 ТЕМП 1
ЕМИНЕ    ВЯТЪР WNW  3 МОРЕ 2 ВИД  10 MLS ОБЛ  8 БАРО 1019 ТЕМП 2
БУРГАС   ВЯТЪР ТИХО   МОРЕ 3 ВИД   5 MLS ОБЛ  4 БАРО 1019 ТЕМП 0
АХТОПОЛ  ВЯТЪР WSW  2 МОРЕ 3 ВИД  10 MLS ОБЛ 10 БАРО 1020 ТЕМП 2

МЕТЕО НИМХ ВАРНА----------

НАВИМ 584/23
СЕВЕРОИЗТОЧНО ОТ ВАРНЕНСКИ ЗАЛИВ.
НА 29.11.2023 Г. В ТОЧКИ С КООРДИНАТИ:
43 14,989 N 028 03,960 Е
43 21,449 N 028 12,992 Е, 
НА ОТСТОЯНИЕ 3 МЕТРА ОТ ДЪНОТО, СА ЗАКОТВЕНИ 
ДВА БРОЯ ХИДРОФОНИ НА ИО-БАН. 
ВРЕМЕННО СЕ ЗАБРАНЯВАТ ЗАСТАВАНЕТО НА КОТВА, 
РИБОЛОВА, ВОДОЛАЗНАТА И ВСЯКАКЪВ ВИД ПОДВОДНА 
ДЕЙНОСТ НА ДИСТАНЦИЯ ПОД 2 КАБЕЛТА ОТ ТЯХ.

НАВИМ 581/23
ШАБЛЕНСКИ ФАР С КОРДИНАТИ:
43 32,42 N 028 36,42 E НЕ СВЕТИ.

НАВИМ 577/23
ИЗТОЧНО ОТ РЕЗОВО
В 1010 UTC НА 30.11.23 ДОКЛАДВАН ПЛАВАЩ
ДЪНЕР С ДЪЛЖИНА 10 МЕТРА И ДИАМЕТЪТ 40
САНТИМЕТРА В ТОЧКА С КООРДИНАТИ:
42 00.67 N 028 04.52 E, ДРЕЙФУВА НА ЮГ И ПРЕДСТАВЛЯВА
НАВИГАЦИОННА ОПАСНОСТ. МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА ПЛАВАТ С
ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ.

НАВИМ 576/23
ИЗТОЧНО ОТ НОС ЕМИНЕ.
ПО ИНФОРМАЦИЯ НА СЛУЖБАТА ЗА НАВИГАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ
НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ: УЧЕНИЯ НА ВМС НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ –
РАКЕТНИ И АРТИЛЕРИЙСКИ СТРЕЛБИ ОТ 2100 UTC НА 30.11.2023
ДО 2100 UTC НА 04.01.2024 В РАЙОН:
42 56 N 028 31 E
42 56 N 030 52 E
42 26 N 030 52 E
42 26 N 028 31 E,
ОПАСЕН ЗА ПЛАВАНЕ.

НАВИМ 575/23 
ПРИСТАНИЩЕ КАВАРНА.
СВЕТЕЩ НАВИГАЦИОНЕН ЗНАК № 5011 НА ЧЕЛОТО НА 
СЕВЕРНАТА БУНА НА КАВАРНА, С КООРДИНАТИ:
43 24,66 N 028 21,37 E
ЛИПСВА ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО (РАЗРУШЕН).

НАВИМ 572/23
БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ.
НИК „АКАДЕМИК” ЩЕ ПРОВЕЖДА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА 
ЕКСПЕДИЦИЯ ОТ 0600 UTC НА 28.11. ДО 1400 UTC НА 
12.12.23 В РАЙОН: 
43 44,2 N 028 34,7 E
43 40,0 N 029 15,0 E
42 20,0 N 029 15,0 E
41 59,0 N 028 02,1 E И БРЕГОВАТА ЧЕРТА.
ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЕДИЦИЯТА ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШВАНО 
ПРОБОНАБИРАНЕ СЪС CTD СОНДА, ПЛАНКТОННИ МРЕЖИ, 
ХИДРОФОННИ СИСТЕМИ И ДЪНОЧЕРПАТЕЛ VAN VEEN, И 
СПУСКАНЕ НА ДВА АРГО БУЯ WMO. МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА
СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ ОТ КОРАБА.

НАВИМ 571/23
БУРГАСКИ ЗАЛИВ.В ТОЧКА С КООРДИНАТИ:
42 29,605 N 027 30,067 Е Е ПОСТАВЕН ЖЪЛТ, СФЕРИЧЕН 
ОКЕАНОГРАФСКИ БУЙ SPOTTER, С ДИАМЕТЪР 0.42М,
ОБОЗНАЧЕН С ЖЪЛТА СВЕТЛИНА С ХАРАКТЕРИСТИКА –
ЖПР2.5С 1МИН ТЪМНО. МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА СПАЗВАТ
БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ ОТ 2 КАБЕЛТА.

НАВИМ 383/23
ИЗТОЧНО ОТ АЛБЕНА.
НЕОБОЗНАЧЕНО И НЕОСВЕТЕНО МИДЕНО ПОЛЕ, 
ПРЕДСТАВЛЯВАЩО ОПАСНОСТ ЗА КОРАБОПЛАВАНЕТО 
С КООРДИНАТИ: 
43 22,50 N 028 07,33 E
43 22,50 N 028 07,75 E
43 22,17 N 028 07,75 E
43 22,17 N 028 07,33 E,
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ.

НАВИМ 368/23
СЕВЕРОИЗТОЧНО ОТ Н. СВЕТИ ГЕОРГИ
СВЕТЕЩ ИЗТОЧЕН КАРДИНАЛЕН БУЙ – РИФ АЛАДЖА 
(ЧЕРЕН, СТЪЛБОВИДЕН, С ЖЪЛТА ЛЕНТА) С ХАРАКТЕРИСТИКА: 
Б Ч(3) 10С, {(СВ.0.6, ТМН.0.6)Х2, СВ.0.6, ТМН.7.0)}, 
2М, РЛП, РЕВУН, АИС MMSI №992071007  
Е ПОЗИЦИОНИРАН В ТОЧКА С КООРДИНАТИ:
43 16,537 N 028 04,290 Е.
МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ ОТ 1 КАБЕЛТ.

НАВИМ 108/23
ИЗТОЧНО ОТ НОС ГАЛАТА.
В ТОЧКА С КООРДИНАТИ: 43 10,945 N 028 00,070 Е
Е ПОСТАВЕН БЯЛ, СФЕРИЧЕН ОКЕАНОГРАФСКИ БУЙ SC40 SVP-BRST 
С ДИАМЕТЪР 0.4М, БЕЗ СВЕТЛИННА СИГНАЛИЗАЦИЯ
МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ ОТ 1 КАБЕЛТ.

НАВИМ 107/23 Г.
ИЗТОЧНО ОТ НОС ГАЛАТА.
В ТОЧКА С КООРДИНАТИ: 43 10,920 N 027 59,755 Е
Е ПОСТАВЕН ЖЪЛТ, СФЕРИЧЕН ОКЕАНОГРАФСКИ БУЙ SPOTTER, 
С ДИАМЕТЪР 0.42М, ОБОЗНАЧЕН С ЖЪЛТА СВЕТЛИНА 
С ХАРАКТЕРИСТИКА – ЖПР2.5С1М
МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ ОТ 1 КАБЕЛТ.

НАВИМ 021/23
ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА, КАНАЛ 2.   
ЛЯВ ЛАТЕРАЛЕН БУЙ № 218, СВЕТЕЩ С КООРДИНАТИ:
43 11,52 N 027 44,16 E Е ПРЕМАХНАТ ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО .

НАВИМ 019/23
ВАРНЕНСКО ЕЗЕРО.   
БУЙ № 9 ЗА БЕЗОПАСНИ ВОДИ, СВЕТЕЩ, С КООРДИНАТИ:
43 11,98 N 027 51,49 E И
БУЙ № 11 ЗА БЕЗОПАСНИ ВОДИ,СВЕТЕЩ, С КООРДИНАТИ:
43 11,40 N 027 48,08 E
СА ПРЕМАХНАТИ ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО.

НАВИМ 017/23
ВАРНЕНСКО ЕЗЕРО.
1.В ТОЧКА С КООРДИНАТИ: 43 11,57 N 027 51,42 Е
Е ИНСТАЛИРАН И ЗАКОТВЕН  ЖЪЛТ, АВТОМАТИЧЕН БУЙ ЗА
МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА СРЕДА С ДИАМЕТЪР 2 М,
ОБОЗНАЧЕН С ЖЪЛТА СВЕТЛИНА С ХАРАКТЕРИСТИКА – ЖПР3С4М.
МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ.
2.В ТОЧКА С КООРДИНАТИ: 43 11,71 N 027 41,23 Е
Е ИНСТАЛИРАН И ЗАКОТВЕН  ЖЪЛТ, АВТОМАТИЧЕН БУЙ ЗА
МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА СРЕДА С ДИАМЕТЪР 1, 2 М,
ОБОЗНАЧЕН С БЯЛА СВЕТЛИНА С ХАРАКТЕРИСТИКА – БГРПР3С1М,
МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ.

НАВИМ 015/23
ПО ИНФОРМАЦИЯ НА СЛУЖБАТА ЗА НАВИГАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ
НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ В РЕЗУЛТАТ НА ЛОШИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧНИ
УСЛОВИЯ НАМИРАЩИТЕ СЕ НА ПОДХОДИТЕ КЪМ ПРИСТАНИЩАТА ОДЕСА,
ОЧАКОВ, ЧЕРНОМОРСК И ЮЖНИ КОНТАКТНИ МИННИ ЗАГРАЖДЕНИЯ СА КОМПРОМЕТИРАНИ.ДРЕЙФУВАЩИ, САМОАКТИВИРАЩИ СЕ КОНТАКТНИ МИНИ
ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЗАПЛАХА ЗА КОРАБОПЛАВАНЕТО В СЕВЕРОЗАПАДНАТА,
ЗАПАДНАТА И ЮГОЗАПАДНАТА ЧАСТ НА ЧЕРНО МОРЕ.МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ
ДА ПЛАВАТ С ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ В ПОСОЧЕНИТЕ РАЙОНИ.

НАВИМ 011/23
ВАРНЕНСКО ЕЗЕРО.
ОТ 12.11.2020 В АКВАТОРИЯТА НА КАНАЛИ 1 И 2 И ВАРНЕНСКО ЕЗЕРО
ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ДРАГАЖНИ ДЕЙНОСТИ, ПОРАДИ КОЕТО ПЕРИОДИЧНО
ЩЕ БЪДАТ СНЕМАНИ И ПОСТАВЯНИ ОТ ЩАТНИТЕ ИМ МЕСТА ОГРАЖДАЩИТЕ
НАВИГАЦИОННИ БУЙОВЕ. МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ АКТУАЛНА
ИНФОРМАЦИЯ И ИНСТРУКЦИИ ОТ ТРАФИК КОНТРОЛ - ВАРНА 
ПРЕДИ МАНЕВРИРАНЕ В РАЙОНА.

НАВИМ 005/23
ВАРНЕНСКО ЕЗЕРО.
РАЙОН: 
43 12,333 N 027 52,016 Е
43 12,402 N 027 51,695 Е
43 12,393 N 027 51,567 Е
43 12,400 N 027 51,495 Е
43 12,324 N 027 51,385 Е
43 12,295 N 027 51,322 Е
43 12,112 N 027 52,241 Е
43 12,153 N 027 52,287 Е
43 12,330 N 027 52,185 Е,
ОТ 22.06.2020 Е ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ, НАВЛИЗАНЕ НА ПЛАВАТЕЛНИ
СРЕДСТВА В РАЙОНА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТАКИВА АНГАЖИРАНИ С ДЕЙНОСТИ
ПО ДРАГИРАНЕ НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ КАНАЛИ В ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА.

НАВИМ 003/23
БУРГАСКИ ЗАЛИВ.
РАЙОН С ЦЕНТЪР: 42 31,03 N 027 38,67 Е И R= 2 КАБЕЛТА
Е ОПАСЕН ЗА ПЛАВАНЕ.