СПД „Ръководство на корабния трафик - Черно море” изпълнява множество проекти, свързани с подобряване на условията за корабоплаване в Република България, финансирани по европейски програми и собствени средства на ДП "Пристанищна инфраструктура".