На 19 и 20 декември 2023 г. в Барселона се проведе годишната среща на консорциума по проект ILIAD - Интегрирана цифрова рамка за широкообхватни морски данни и инфорвационни услуги. Домакин беше Grumets Research Group в Casa de Convalecencia.

Консорциумът Iliad се състои от 56 партньори, посветени на напредъка на инициативата Digital Twins of the Ocean.

Целта на срещата беше да се покаже напредъка, постигнат от всеки партньор в рамките на проекта. Фокусът се насочи върху 22 пилотни разработки и дискутирането на стандартизирани протоколи и норми, по-специално Iliad Architecture и API, тъй като стремежът е да се  създаде виртуални изображения на океана, като интегрира данни от наблюдението на Земята, модели и цифрови инфраструктури за прогнозиране на бъдещето на морската среда. С цел да се създадат рентабилни, оперативно съвместими, интензивни с данни цифрови близнаци на океана, тази инициатива консолидира две десетилетия инвестиции в политика и инфраструктура за синята икономика.

България като партньор на инициативата, представи напредъка по реализация на съвместния пилотен проект за ILIAD между Технически университет Варна и Държавно предприятие „Пристанищна Инфраструктура“.

От страна на ТУ Варна проф. Тодор Ганчев, ръководител на екип и к.д.п. Милен Тодоров, ръководител на екип ДП „Пристанищна инфраструктура“  презентираха концепцията и работна версия на софтуер, разработван от екип от ТУ Варна, за предикция на метеорологични явления, като скорост и посока на вятъра и състояние на видимостта в ограничен по площ район с цел постигане на достатъчно висока резолюция по разстояние и време. Повишаването на резолюцията следва да се постигне чрез използване на съществуващи климатични модели, чиято фина настройка се извършва чрез налагане на статистически обработени данни, събирани за съответния район в продължение на 7-10 години с висока резолюция по време и площ (с помощта на множество метеорологични станции през минимални периоди от порядъка на 20-60 секунди) – предоставени от ДППИ. Целта на този софтуер е да подпомага операторите на системата за управление на трафика при изработването на операативните решения за плаване и маневти на кораби в пристанище Варна и в крайна сметка да доведе до подобряване на безопасността и ефекивността на пристанището.

Беше представена и работна версия на система за навигация в стеснените участъци от акваторията на пристанището чрез добавена реалност, виртуалната съставяща, на която (географски точен триизмерен модел на пристанището) е разработена от ДППИ при изграждането на системата VTMIS. Тази система работи чрез прецизно позициониране на навигатора на мостика на кораба и посоката в която е насочена главата му с помощта на системата за автоматично опознаване с последващо уточняване на данните чрез диференциална система за позициониране и инерционни датчици, като в тази позиция върху полу прозрачен дисплей (вграден в очила) се прожектира от съответната перспектива триизмерната картина на водния път и очертанието на брега (които в намалена видимост не се виждат).

Беше представена и концепцията и степента на готовност за реализация на система за следене на повърхностните течения в критични участъци от акваторията, което ще спомогне за повишаване на безопасността при извършване на маневри. Тази система е базирана на данни от сензори за течението, които предстои да бъдат инсталирани в район 2 на пристанище Варна и в района на терминал Петрол. Тези данни ще бъдат предавани по радио канал до изчислителния център в Брегови център Варна и ще бъдат достъпни през интернет до операторите на трафика и пилотите на борда на маневриращите кораби.

Проектът е с бюджет от €18,956,630.00, продължителност от 36 месеца и 56 партньори от 19 държави, с координатор Netcompany-Intrasoft, Kostas Thivaios. ДП „Пристанищна инфраструктура“ е партньор в проекта по силата на Споразумение за консорциум по Регламент № 1290/2013 на Европейския парламент и програма „Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)”.

barselona5