В района на дирекция "Морска администрация - Варна" се установяват следните райони за заставане на котва:

1. район № 1 - във Варненския залив и е ограничен от линиите, които съединяват точките: 1. Ш = 43° 12',50 С / Д = 027° 57',80 И; 2. Ш = 43° 12',80 С / Д = 028° 00',00 И; 3. Ш = 43° 11'80 С / Д = 027° 57',80 И; 4. Ш = 43° 12',00 С / Д = 028° 00',00 И, е определен за заставане на котва през зимния период (от 1 октомври до 30 април);

2. район № 2 - южно от нос Галата и е ограничен от линиите, които съединяват точките: 1. Ш = 43° 09',30 С / Д = 027° 57',10 И; 2. Ш = 43° 08',98 С / Д = 027° 58',14 И; 3. Ш = 43° 07',03 С / Д = 027° 56',74 И; 4. Ш = 43° 06',79 С / Д = 027° 57',90 И, е определен за заставане на котва през летния период (от 1 май до 30 септември);

3. район № 3 - във Варненското езеро с две котвени места, е ограничен от линиите, с радиуси от 270 m всяка и център с географски координати по WGS84, както следва: Котвена стоянка № 1 - Ш = 43°11,21' С /Д = 027°48,62' И, Котвена стоянка № 2 - Ш = 43°11,22' С / Д = 027°49,02' И

4. район № 4 - североизточно от устието на р. Камчия, предназначен за корабите, на които е наложена карантина, и кораби, превозващи опасни товари, и е ограничен от линиите, които съединяват точките: Ш = 43° 05',00 С / Д = 027° 56',50 И; 2. Ш = 43° 05',50 С / Д = 027°57',80 И; 3. Ш = 43° 04',50 С / Д = 027° 56',30 И; 4. Ш = 43° 04',50 С / Д = 027° 57',70 И;

5. район № 5 - южно от пристанище Балчик, ограничен от линиите, съединяващи точките с координати: 1. Ш = 43°23',40 С / Д = 028°10',00 И; 2. Ш = 43°23',40 С / Д = 028°12',00 И; 3. Ш = 43° 22',40 С / Д = 028° 10',00 И; 4. Ш = 43° 22',40 С / Д = 028° 12',00 И;

6. район № 6 - във Варненското езеро за стоянка на 1 кораб до 10 000 БТ и газене до 9,5 m е ограничен от окръжност с център Ш = 43°11',8 С / Д = 027°51',6 И и радиус 1,4 кабелта.

Район № 311 (девиационен полигон) е ограничен от бреговата черта, източния мол и линиите, които съединяват точките: 1. 43°12,69' N; 027°56,76' E; 2. 43°11,26' N; 027°56,76' E; 3. 43°11,26' N; 027°55,38' E, и се използва единствено за определяне на девиацията на магнитния компас на корабите. Заставането на котва в девиационния полигон се извършва само по изключение с разрешение на директора на "Морска администрация - Варна" за определено от него време