ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИЯ

Варненският залив е разположен в северната част на Българското Черноморие. Той е заключен между носовете Галата и Св. Георги. Най-голямата му широчина между тях е 3,5 морски мили. След Бургаския залив той е най-големият в Българското черноморско крайбрежие. Плажната ивица е покрита с пясък, а централната част с тинести утайки. Заливът има равно дъно, което е наклонено на изток. Максималната му дълбочина е 18,5 м. В западната си част той се свързва изкуствено с Варненското езеро, което оказва голямо влияние върху биологичното разнообразие и на двата басейна.

Градът Варна е разположен на северния и западния бряг на Варненския залив и североизточния бряг на Варненското езеро. Южно от протока, свързващ залива и езерото, са единствено кварталите Аспарухово и Галата. На северния бряг са разположени основната промишлена зона и пристанищният комплекс. Североизточно от тях са разположени централната градска част с историческия център (т.нар. "гръцка махала") и градският плаж.

Климатът е морски, сравнително мек през топлото полугодие. Средна януарска температура 1.7 °С, средна юлска 22.8 °С, средногодишна 12.2 °С., абсолютна минимална температура - минус 24.3 °С на 10 февруари 1929 г., абсолютна максимална + 41.4 °С през юли. Средно годишни валежи 498 мм, с максимум през юни и ноември и минимум през февруари. На 21 август 1951 г. в местността Санаториума е наблюдаван най-голям денонощен валеж в България - 342 мм.

Най-продължителното слънчево греене във Варна се наблюдава през юли и август — съответно 331 часа и 313 часа. В околностите на града климата е подходящ за отглеждането на средиземноморски видове като нар, райска ябълка, киви, финап, смокиня, дафинов лист. Варна е много подходяща за балнеоклиматолечение, тъй като климатът има характер на естествен инхалатор.

Франгенското плато разположено от север с най-висока точка 356 м, предпазва донякъде града от силните северни и североизточни ветрове през зимата. Обикновено от май до октомври температурата на въздуха е от 18 до 31 °C, а през периода от юли до август е средно 22,8 градуса. През лятото температурата на водата е около 20 °C, като в най-горещите дни пясъкът може да се нагрее до 60 °C.

Средната височина на вълните от варненския залив е около 61 см.

Варненското езеро се намира в Североизточна България, в непосредствена близост до град Варна. Свързано с Варненския залив и Белославското езеро чрез изкуствени канали. Подхранва се главно от Девненските извори, през Белославското езеро.

След прокопаването на навигационен канал нивото спада с ок. 1,5 м, солеността се увеличава до 8%. Заблатените участъци по бреговете на езерото се пресушават. През 1976 е прокопан нов по-дълбок и широк канал, в следствие на което солеността нараства до 15% на повърхнините и до 17% в придънните слоеве. В най-дълбоките части на дъното има сероводородна тиня, използвана за калолечение. Д. 15 км, ш. 1,3 - 3,8 км. Площ 19 кв.км., макс. дълб. 19 м, обем 166 млн. м3. В езерото се вливат Провадийска река, река Девня, Игнатиевската река, Константиновска река и Пейнерджикски дол. В миналото е било богато на риба. Има голямо транспортно значение - използва се като плавателен канал до пристанище "Варна-Запад".

По-специфични условия трябва да се спазват при достигането на пристанище Варна-Запад. То е разположено на западния бряг на Варнеския воден басейн, състоящ се от Варнеското и Белославското езеро и свързващите ги канали.

Корабите преминават тези канали /№1 и 2/ само в еднопосочно движение с ограничение на скоростта. Разминаването става по фарватера на Варненското езеро, където се намират и котвените стоянки за изчакване. Височината на корабите също е лимитирана, тъй като над Канал №1 преминава Аспарухов мост. Всички канални такси се събират от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура".

Главни характеристики:

Дъжина на фарватера (до Варна-Запад ): 14 м. мили

Транзитно време: 1,5 часа

Максимала скорост - 6 възла

Максимален еърдрафт: 41,5 м

Канал №1

Дължина: 2 м. мили

Максимално газене на корабите: 11,5 м

Канал №2

Дължина: 5 м. мили

Максимално газене на корабите: 10,5 м

Морска гара Варна е пътнически терминал на пристанище Варна.

Намира се на улица "Вълноломна" 1, в непосредствена близост до входа на старата част на пристанището - Варна-изток. Пристанището от изток се защитава от вълнолом, от вътрешната страна на който е разположена Морската гара. В окончателния си вид тя е построена е през 1968 г. Сградата е на 3 етажа; има ресторант, безмитни магазини и офиси. На третия етаж има панорамна тераса, от която се разкрива гледка към пристанищния комплекс.

Морска гара Варна обслужва както товарни кораби, така и круизни и линейни пасажерски кораби. През 2006 г. е обслужила над 31 650 пътници от вътрешно и международно плаване, както и 23 големи круизни кораби с 9200 пасажери.

Морска гара Варна разполага с 2 кейови места за круизни кораби и малко яхтено пристанище, стопанисвано от пристанищния яхтклуб "Порт Варна". Яхтеното пристанище предлага услуги на малки съдове и е редовен домакин и организатор на множество местни регати.