ПРОЦЕДУРА:

1. Съществува задължителна система за докладване до брегови център Варна. Следните видове кораби са длъжни да участвуват в задължителната система за докладване:
a. Всички кораби с 300 и повече бруто тонаж;
b. Всички кораби превозващи 12 или повече пасажери;
c. Всички кораби превозващи опасни или замърсяващи товари;
d. Всички кораби с дължина над 24 метра;
e. Всички рибарски кораби с дължина над 15 метра;

2. Езика за комуникация е български или английски съгласно стандартните морски комуникационни фрази на IMO;

3. Пълният доклад от корабите трябва да съдържа следната информация:
IMO SRS Items: A, B, C or D, E , F, G, I, L, O, P, Q, T, U и W;

4. Когато преминават транзит през района на действие на брегови център Варна, стоят на котва или чакат за заставане на кей, всички кораби трябва непрекъснато да носят вахта на УКВ канал 16 и други указани честоти;

5. Указанията и препоръките от бреговия център не освобождават капитаните на корабите от тяхната отговорност за безопасно управление на кораба.

ДОКЛАДИ:
a. Доклад при влизане в района :Всички кораби влизащ в района на брегови център Варна/Reporting Line 1 трябва да докладват до бреговия център съгласно IMO SRS Item: Пълен доклад по някой от следните методи - VHF, AIS или др.
b. Доклад при излизане от района: Всички кораби напускащи района на брегови център Варна/Reporting Line 1 трябва да докладват до бреговия център съгласно IMO SRS Item: ALFA, BRAVO and CHARLY по някой от следните методи - VHF, AIS или др.
c. Доклад при влизане/излизане в район: Всички кораби пресичащи Reporting line 2 трябва да докладват до брегови център Варна съгласно IMO SRS Item: ALFA, BRAVO и CHARLY.
d. Доклад при пристигане: Всички кораби пристигащи в района на пристанищата или котвените стоянки трябва да докладват до бреговия център съгласно IMO SRS Item: ALFA, BRAVO и CHARLY.
e. Доклад при отплаване:Всички кораби трябва да получат разрешение за отплаване от брегови център Варна най-малко 5 минути преди отдаване на швартовите въжете от кея или напускане на котвените стоянки. Корабите трябва да докладват до бреговия център съгласно IMO SRS Item: ALFA, BRAVO и CHARLY.
f. Други доклади:Всички кораби трява да доклават за всички случаи касаещи безопасността на корабоплаването или опазване на околната среда или когато доклад се изисква от брегови център Варна.