Радиотрафикът, на "Варна Радио" включва радиокомуникационни услуги в изпълнение на функционалните изисквания на СМСББ (GMDSS), международен ангажимент на Р.България:

Зона А1:

 • Трафик за бедствие в посока "кораб-бряг" и "бряг-кораб" на УКВ в режим Цифрово избирателно повикване – ЦИП (Digital Selective Calling – DSC) на 70 канал и радиотелефония на 16 канал;

 • Трафик по "търсене и спасяване" в радителефонен режим на УКВ (VHF) на16 канал и работните канали за УКВ;

 • Участие и посредничество при радиотрафик в радиотелефонен режим на УКВ на "сцената на бедствието" на 16 канал при съществуваща възможност;

 • Излъчване на морска информация за безопасност в радиотелефонен режим на УКВ на 16 канал и 26 канал след обявяване в режим ЦИП на УКВ на 70 канал;

 • Общ комуникационен радиотелефонен трафик на работните канали на УКВ, като последващ трафик след рутинно повикване в режим ЦИП на 70 канал на УКВ – автоматично или с посредничеството на оператор, и чрез непрекъсната слухова вахта на канал за повикване на УКВ – 16 и работните канали на УКВ – 26 и 28. Излъчване на "трафик лист" по разписание на 26 канал.

Зона А2:

 • Трафик за бедствие в посока "кораб-бряг" и "бряг-кораб" на СВ (MF) в режим ЦИП (DSC) на честота за бедствие 2187,5 kHz и последваща радиотелефонна комуникация на асоциирана честота за бедствие в радиотелефонен режим на 2182 kHz.;

 • Трафик по "търсене и спасяване" на СВ в радиотелефонен режим на асоциирана честота за бедствие 2182 kHz и на работен канал за СВ в радиотелефонен режим 3740 kHz / 4115,7 kHz;

 • Участие и посредничество при радиотрафик на СВ на "сцената на бедствието" в радиотелефонен режим на честота 2182 kHz при съществуваща възможност;

 • Излъчване на морска информация за безопасност на СВ в радиотелефонен режим на честота 2182 kHz и на работен радиотелефонен канал на честота 3740 kHz след обявяване на емисиите в режим ЦИП на честота 2187,5 kHz;

 • Общ комуникационен трафик на работен радиотелефонен канал на СВ 3740 kHz / 4115,7 kHz, като последващ трафик след рутинно повикване в режим ЦИП на национален канал на СВ 1621,5 kHz / 2156,5 kHz с посредничеството на оператор, и чрез непрекъсната слухова вахта на работен канал на СВ 3740 kHz / 4115,7 kHz.

 • Излъчване на "трафик лист" по разписание на 3740 kHz.

Работа на NAVTEX.

 • Излъчване на Морска информация за безопасност за централната западна част на Черно море – район "Juliett" от навигационна зона III на 518 kHz. Източници са националните координаторите за съответната информация:

 • За метеорологична информация - Националния институт по хидрология и метеорология (НИХМ) на БАН – клон Варна;

 • За навигационни предупреждения – Хидрографска служба на Военно-морските сили на РБългария (ХСВМС);

 • За информация при бедствие, търсене и спасяване – Морски спасително координационен център (МСКЦ) Варна.

 • Излъчване на Морска информация за безопасност и за Р.Румъния на 518 kHz в периода на емисиите за Р.България – навигационни предупреждения и метеорологични съобщения.

Радиокомуникации с малки морски съдове и лодки, плаващи в крайбрежната зона на Р.България, за които няма конвенционални изисквания за оборудване от СМСББ, чрез непрекъсната слухова вахта на УКВ на 10 канал, участие и радиокомуникационно съдействие при радиотрафик свързан с безопасността на корабоплаването и в ситуация на опасност.