В района на дирекция "Морска администрация - Бургас" се установяват следните райони за заставане на котва:

1. район № 1 е предназначен за кораби с максимална дължина до 150 m включително и е ограничен от линиите, които съединяват точките: 1. Ш =42°28'10 С / Д = 27°29'10 И; 2. Ш = 42°27'80 С / Д = 27°29'10 И; 3. Ш = 42°27'50 С / Д = 27°29'70 И; 4. Ш = 42°27'30 С / Д = 27°29'70 И; 5. Ш = 42°27'30 С / Д = 27°30'50 И; 6. Ш = 42°28'10 С / Д = 27°30'50 И;

2. район № 2 е предназначен за танкери с водоизместване до 5000 t включително и е ограничен от линиите, които съединяват точките: 1. Ш = 42°28'10 С / Д 27°30'60 И; 2. Ш = 42°27'50 С / Д = 27°30'60 И; 3. Ш = 42°27'50 С / Д = 27°31'20 И; 4. Ш = 42°28'10 С / Д = 27°31'20 И;

3. район № 3 е предназначен за кораби с максимална дължина над 150 m и е ограничен от линиите, които съединяват точките: 1. Ш = 42°30'00 С / Д = 27°32'00 И; 2. Ш = 42°29'40 С / Д = 27°32'00 И; 3. Ш = 42°30'00 С / Д = 27°33'40 И; 4. Ш = 42°29'40 С / Д = 27°33'40 И;

4. район № 4 е предназначен за танкери с водоизместване над 5000 t и е ограничен от линиите, които съединяват точките: 1. Ш = 42°30'00 С / Д = 27°33'40 И; 2. Ш = 42°29'40 С / Д = 27°33'40 И; 3. Ш = 42°29'40 С / Д = 27°34'80 И; 4. Ш = 42°30'00 С / Д = 27°34'80 И;

5. район № 5 е предназначен за кораби под карантина и за кораби, превозващи опасни товари, и е ограничен от линиите, които съединяват точките: 1. Ш = 42°30'.00 С / Д = 027°34'.90 И; 2. Ш = 42°30'.00 С / Д = 027°36'.10 И; 3. Ш = 42°29'.40 С / Д = 027°36'.10 И; 4. Ш = 42°29'.40 С / Д = 027°34'.90 И.

6. Котвената стоянка за корабите, посещаващи пристанищата в Несебър, е на дистанция 0,7 морски мили югоизточно от входен фар Несебър.