Заявките за пилотаж се подават през Системата за информационно осигуряване на планиране на маневрите в пристанищата (MOVER). В заявката се посочва терминала на който ще застане кораба, буксирната и швартова компания, като се посочва и опасният товар на борда, ако има такъв и наличието на "gas free" сертификат за танкерите.

Пристанищният оператор е длъжен да подготви кея за разрешената маневра и постави техническите средства от кейовата механизация на места, така че да не пречат на маневрата, и да обозначи позицията на носа и кърмата или манифолда, когато се касае за танкер, при въвеждане или преместване на кораба.

Пилотажът е задължителен за кораби над 100 GT.

Външен пилотаж: Външен пилотаж е задължителен за кораб с газене повече от 13,50 метра. Точка за качване на пилот при външен пилотаж Шир 42 ° 29'0 N Дълж 027 ° 39'0 E. Необходим е 24 и 12 часов нотис.

Заявки за задължителен пилотаж се подават :

- за кораби с газене до 13,50 m - не по-късно от 2 h преди началото на маневрата или пристигането на кораба в подходна точка с координати Ш = 42°28'5С /Д = 27°32'0 И;

- за кораби с газене, по-голямо от 13,50 m, или такива, за които Правило 11 (с) от гл. I на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. се отнася - не по-късно от 4 h преди началото на маневрата или пристигането на кораба в подходна точка с координати Ш = 42°29'0 С / Д = 27°39'0 И; пилотажът е задължителен както за въвеждане в пристанището, така и за заставане на котвена стоянка;

- Пристанище Несебър, вкл. заставането на котвената стоянка към него - не по-късно от 6 h преди началото на маневрата или пристигането на кораба в подходна точка на дистанция 2 морски мили югозападно от нос Емине след излизане на кораба от схемата за разделно движение;

- други пристанища в пилотажния район - не по-късно от 6 h преди маневрата по въвеждане или извеждане на кораба.

- При невъзможност на пилота да се качи или слезе от кораба поради неблагоприятни хидрометеорологични условия на определените в ал. 3 места той може да поиска от капитана да пренасочи кораба към безопасно място, като за това решение уведоми дежурния оператор на системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването.

- Корабите, които желаят да ползват пилот за незадължителен (външен) пилотаж или пилотаж между пристанищата, са длъжни чрез агента си да подадат 24-часово предварително известие и 12-часово окончателно известие преди пристигането си в определената подходна точка до Пилотска станция - Бургас.