Движението на плавателните съдове в районите на пристанищата, рейдовете и подходите към тях, както и движението по кея, се ръководи и контролира от дежурните оператори на системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването.

Всяко съобщение от страна на оператора на системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването към даден кораб или група кораби може да съдържа информация, съвет, предупреждение или разпореждане.

Разпорежданията на дежурния оператор на системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването, отнасящи се до движението на корабите в районите на пристанищата, рейдовете и подходните канали, са задължителни за изпълнение от капитаните или пилотите на всички плавателни съдове, с изключение на военните и гранично-полицейските кораби.

При посещение на открито българско морско пристанище капитаните или пилотите на всички плавателни съдове докладват на оператора на системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването.

Движението на корабите с дължина, по-голяма от 24 m, в акваториите на пристанищата, рейдовете и подходните канали се извършва с разрешение от дежурния оператор на системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването.

Преди началото на всяка маневра в районите на пристанищата капитаните на всички плавателни съдове или пилота са длъжни да поискат разрешение за предстоящата маневра от дежурния оператор на системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването.

Повиквателният сигнал на операторите на системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването за района на Бургас е "Бургас Трафик” .

Повикване на "Бургас Трафик" се извършва на УКВ канал 16. Радиообменът между дежурния оператор на системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването и всички плавателни съдове се извършва на работен УКВ канал 11 или на друг посочен от оператора за конкретния случай.