ПРОЦЕДУРА:

1. Съществува задължителна система за докладване до брегови център Бургас. Следните видове кораби са длъжни да участвуват в задължителната система за докладване:
a. Всички кораби с 300 и повече брута тонаж;
b. Всички кораби превозващи 12 или повече пасажери;
c. Всички кораби превозващи опасни или замърсяващи товари;
d. Всички кораби с дължина над 24 метра;
e. Всички рибарски кораби с дължина над 15 метра;

2. Езика за комуникация е български или английски съгласно стандартните морски комуникационни фрази на IMO;

3. Пълният доклад от корабите трябва да съдържа следната информация:
IMO SRS Items: A, B, C or D, E , F, G, I, L, O, P, Q, T, U и W;

4. Когато преминават транзит през района, стоят на котва или чакат за заставане на кей, всички кораби трябва непрекъснато да носят вахта на УКВ канали 16, 11 и други указани честоти;

5. Указанията и препоръките от бреговия център не освобождават капитаните на корабите от тяхната отговорност за безопасно управление на кораба.

ДОКЛАДИ:
a. Доклад при влизане в района :Всички кораби влизащи в района на брегови център Бургас/Reporting Line 1 трябва да докладват до бреговия център съгласно IMO SRS Item: Пълен доклад по някой от следните методи - VHF, AIS или др.
b. Доклад при излизане от района : Всички кораби напускащи района на брегови център Бургас/Reporting Line 1 трябва да докладват до бреговия център съгласно IMO SRS Item: ALFA, BRAVO and CHARLY по някой от следните методи - VHF, AIS или др.
c. Пресичащ доклад: Всички кораби пресичащи Reporting line 2 трябва да докладват до брегови център Бургас съгласно IMO SRS Item: ALFA, BRAVO и CHARLY.
d. Доклад при пристигане: Всички кораби пристигащи в района на пристанищата или котвените стоянки трябва да докладват до бреговия център съгласно IMO SRS Item: ALFA, BRAVO и CHARLY.
e. Доклад при отплаване:Всички кораби трябва да получат разрешение за отплаване от брегови център Бургас най-малко 5 минути преди отдаване на швартовите въжете от кея или напускане на котвените стоянки. Корабите трябва да докладват до бреговия център съгласно IMO SRS Item: ALFA, BRAVO и CHARLY.
f. Други доклади:Всички кораби трява да докладват за всички случаи касаещи безопасността на корабоплаването или опазване на околната среда или когато доклад се изисква от брегови център Бургас.